V cerkvah in kapeli odstranili netopirsko gvano

 G. Domanjko
22. 12. 2022

Decembra meseca so zaposleni v JZ Krajinski park Goričko odstranili netopirsko gvano v treh sakralnih objektih. V njih so v spomladanskem in poletnem času najpomembnejša znana zatočišča in kotišča netopirjev v Krajinskem parku Goričko. Z namenom zagotavljanja ugodnih pogojev za netopirjev v teh objektih in dobrega sodelovanja med lastniki oziroma upravljavci sakralnih objektov ter JZ Krajinski park Goričko, kot upravljavcem krajinskega parka, vsako leto od 2018 v njih odstranimo gvano.


Gvano na plastični foliji na podstrehi cerkve pri Gradu    G. Domanjko

V vseh treh objektih – cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Gradu, kapeli pri pokopališču v Vučji Gomili in cerkvi Sv. Martina v Kobilju so v poletnem času kotišča navadnega netopirja. Naše največje vrste netopirja z razponom prhuti tudi do 46 cm. Skupaj je v njih letos prebivalo skoraj 1.100 osebkov. Malo več kot v lanskem letu, ko smo jih našteli 1.060 primerkov. Veliko netopirjev iztrebi relativno veliko gvana, ki je odlično naravno gnojilo. Poleg dobrih ima netopirsko gvano lahko tudi slabe lastnosti. Zato je pomembno, da ga na mestih, kje ga je veliko, redno odstranjujemo. Skupaj smo ga letos odstranili 142 kg. Del gvana so si razdelili sodelujoči pri akciji, del pa ga bo namenjeno za boljšo rast sadnih dreves in grmovnic, ki smo jih v lanskem letu zasadili za namene vzpostavitve mejic oziroma živic v kulturni krajini.