Srečanje rokodelcev in ponudnikov KBZ KPG

 Š. Fujs
15. 12. 2022

13. decembra smo na gradu Grad organizirali letno srečanje z rokodelci in ponudniki, ki so v preteklih letih pridobili pravico do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko.
Uvodnemu pozdravu direktorice JZ KP Goričko Stanke Dešnik je sledilo predavanje dr. Tanje Šumrada z Biotehniške fakultete v Ljubljani z naslovom Znamčenje ohranjanja narave. Spregovorila je o blagovnih znamkah v Evropi, ki temeljijo na ohranjanju biodiverzitete in naravi prijaznem kmetijstvu. Problema, ki se pojavljata v kmetijstvu, sta na eni strani njegova intenzifikacija in na drugi strani zaraščanje. Posledično prihaja potem do izgube mozaične krajine in življenjskih okolij. Naravi prijazno kmetijstvo zahteva tudi posebne prilagoditve in ohranjanje tradicionalnih pridelovalnih postopkov. Zato je cena teh pridelkov oz. izdelkov tudi višja. Zavarovana območja po Evropi imajo blagovne znamke, le-ta so povezana s kmeti in skupaj nastopajo na trgu.

V nadaljevanju je Erik Logar iz ZRC SAZU predstavil Kolektivne blagovne znamke v Sloveniji in rezultate doktorske raziskave o Kolektivni blagovni znamki Krajinski park Goričko. Tovrstnih znamk je v Sloveniji osem in ena od teh je na Goričkem. Vezana je na zavarovano območje in želi povezati različne ponudnike. Nekatere druge znamke po Sloveniji so prav tako vezane na zavarovana območja, kot so Triglavski narodni park, Kozjanski regijski park in Notranjski regijski park. V veliko primerih po Sloveniji pa tudi lokalne skupnosti in razvojne agencije razvijajo znamko. Glede na to, da je ponudba na Goričkem zelo neenotna in razpršena, da se ponudniki ne povezujejo in da je znamka Goričkega v mirovanju, bo potrebno temeljito razmisliti o nadaljnjih korakih za njen razvoj. Srečanje smo zaključili s krajšo razpravo in manjšo pogostitvijo.