Nova drevesa in grmi v grajskem parku

 S. Dešnik
1. 12. 2022

Grad na Goričkem obdaja grajski park na skupni površini osmih hektarjev. O njegovem prvotnem oblikovanju pričajo skica na francisejskem katastru iz leta 1860 ter starost mogočnih dreves, ki jih ocenjujemo na 200 in več let. Tu rastejo vrste prinesene iz drugih celin: tulipanovci, platane, gledičije ... in tudi domorodne vrste: gaber, veliki jesen, brest, macesen, smreka ... Starost in vpliv podnebja so park že dokaj razredčili, saj se je nekaj dreves podrlo v neurjih, nekaj jih zbolelo in jih je bilo treba odstraniti. Pomlajevanje parka z novimi mladimi drevesi je dolgoročno in postopno delo, ki ga upravljavci gradu in parka v prihodnje želimo nadgraditi tudi z obnovo nekdanjih potk za sprehod po parku in za doživljanje flore in favne, ki prebiva v parku.


Mlada drevesa v starem parku   S. Dešnik

Leta 2019 sta bila zasajena dva tulipanovca in en ginko v spomin na stoletnico pridružitve Prekmurja k matici, v letu 2022 je bilo zasajenih 21 raznovrstnih grmov in sedem dreves. Medtem ko se bodo mlade sadike učvrstile v zemlji in bodo na pomlad s cvetjem in listjem obogatile podobo grajskega parka, čez zimo snujemo nadaljnje korake za oživitev in obogatitev parka namenjenega sprehodom, sprostitvi in doživljanju narave.

Kakšna je bila okolica gradu leta 1882 piše v pripetem opisu J. Schápy, ki je bil objavljen v glasilu občine Grad.