Skupni nadzor na področju naravovarstvene problematike s Policijsko postajo Gornji Petrovci

16. 11. 2022

Ob koncu letošnjega oktobra smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko na povabilo policijske postaje Gornji Petrovci izvedli skupno akcijo poostrenega nadzora na področju naravovarstvene in okoljske problematike, oziroma kršenja določb zakona o ohranjanju narave. Poseben poudarek je bil namenjen nadzoru vožnje v naravnem okolju in varstvu prostoživečih gliv.


Skupaj na terenu  B. Vučko

Naravovarstveni nadzorniki in policisti smo na terenu preverili večje število kontrol lokacij s potencialnimi možnostmi pojavljanja kršitev, vendar so na teh bili vsi obravnavani primeri parkiranja vožnje v naravnem okolju in nabiranja gozdnih plodov v skladu s predpisi.

Opaženih je bilo nekaj primerov kršitev okoljske in druge zakonodaje, ki bodo ustrezno sankcionirani ali predani v reševanje pristojnim službam. V zadovoljstvo nam je omeniti, da obiskovalci in domačini Krajinskega parka Goričko v splošnem spoštujejo določbe naravovarstvenih in okoljskih predpisov, da dobro sodelujejo z nadzorno službo Krajinskega parka Goričko in policijsko postajo Gornji Petrovci.