Zmagovalec akcije NAJ travnik v letu 2022

  G. Domanjko

4. 10. 2022

Na 16. Grajskem bazarju so bili razglašeni rezultati akcije NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko za leto 2022. V letošnji akciji je sodelovalo 10 lastnikov ali najemnikov, ki travnike kosijo v Prosečki vasi, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Križevcih, Lončarovcih, Čepincih, Budincih in Ivanovcih.

Po številu točk sta tretje mesto zasedla dva travnika, travnik Štefana Malinoviča iz Lončarovcev in travnik Emila Novaka iz Ivanovcev. Drugo mesto je zasedel travnik v lasti Janeza Gašpara iz Čepincev. Zmagovalec letošnjega izbora za NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko v 2022 je travnik od zakoncev Prietl iz Dolencev


Zmagovalni travnik v Budincih   G. Domanjko
Travnik, ki ga kosita Helfried in Barbara Prietl, je z 1 ha velikosti največji med vsemi sodelujočimi. Gledano kot celota je njun travnik res pomemben življenjski prostor za številne vrste, ki rastejo, živijo ali se prehranjujejo na travniku. Npr. za travniške vrste orhidej, domače in divje čebele, metulje mravljiščarje, travniške vrste ptic, kot sta veliki skovik in hribski škrjanec ter druge. Hkrati pa zakonca Prietl na travniku, ki ga kosita 2x letno in ga ne gnojita, pokošeno krmo iz travnika namenjata čredi 10 krav pasme Galloway, ki se prosto pasejo okrog njune kmetije. Od leta 2015 je travnik vključen v kmetijsko okoljsko podnebna plačila.