Ven za zdravje

Izobraževalni seminar Ven za zdravje 2

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko v sredo 5. oktobra 2022 na gradu Grad organiziral zadnji izobraževalni seminar za občine v okviru programa Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni življenjski slog med deležniki na lokalni ravni.

Namen seminarja z naslovom Zagotavljanje preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za aktiven in zdrav življenjski slog je bil seznaniti občinske uprave in prostorske načrtovalce, arhitekete, krajinske aerhitekte in urbaniste Pomurske in Podravske regije.

Prvi del seminarja se je nanašal na poglavja priročnika  Ven za zdravje – Priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega slogaZakaj? Za koga in kaj? Kje? Kako?, v drugem delu je bil poudarek na pristopih, načrtovanju in možnostih prenosa teorije v prakso za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti zelenih površin za spodbujanje aktivnega življenjskega sloga prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov javnega zdravja. 

Vsebine sta predstavili mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije.

Ob zaključku je direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko, prisotne izzvala v razmišljanje o tem kje so priložnosti za oblikovanje novih javnih zelenih površin dostopnih za vse. Najprej so to zgodovinski parki na podeželju in v mestih, ki so običajno že v javni rabi, čeprav so nastali okoli gradov zemljiških gospodov v srednjem veku. Sledijo zelene površine ob javnih ustanovah od vrtcev in šol do zdravstvenih ustanov in domov za starejše. Nova oblika ali namen javnih zelenih površin za zdravje bi lahko bili novi – po-koronski parki v občinskih središčih, ki bi bili namenjeni tako domačinom kot obiskovalcem za druženje in preživljanje prostega časa v gibanju in sprostitvi. Glede na, v času epidemije, velike potrebe po doživljanjju narave blizu doma bi se župani, ki bi tej temi namenili razvojno priložnost zagotovo zapisali v zgodovino za več desetletij in stoletij, kolikor pač rastejo drevesa, medtem ko bi se zmanjšal pritisk ljudi na občutljive ekosisteme v varovani naravi, ki ne prenesejo množičnega in pogostega obiska.

Udeleženci so bili nad seminarjem navdušeni in tudi razprava med odmorom in po zaključku je bila kakovostna.

Vsi, ki se seminarja niso udeležili, si več lahko preberejo na spletni strani Ven za zdravje! in si naročijo brezplačni tiskani izvod priročnika Ven za zdravje.