Ali je bilo leto 2022 na Goričkem uspešno za bele štorklje?

  G. Domanjko

4. 10. 2022

Gnezditveni uspeh bele štorklje v Sloveniji in na Goričkem se spremlja že od leta 1999. Vsako leto člani Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in drugi prostovoljci obiščejo vsa znana gnezda bele štorklje in preštejejo izvaljene mladiče v njih. Gnezditveni uspeh se običajno preverja konec junija ali v začetku julija. V tem obdobju leta so mladiči že tako veliki, da običajno stojijo v gnezdih in so dovolj dobro vidni, hkrati se pa po barvi kljuna še zmeraj ločijo od svojih staršev. Popisovalec iz tal prešteje mladiče v gnezdu, običajno pa tudi vpraša okoliške prebivalce, ali so na gnezdu opazili kakšne posebnosti in ali so morda opazili, da so štorklje izvrgle jajca ali katerega izmed mladičev.


Mladiči bele štorklje v gnezdu na Hodošu  G. Domanjko

V letu 2022 se je na območju Natura 2000 Goričko preverilo 13 gnezd bele štorklje. Gre za gnezda, v katerih so bili v preteklosti izvaljeni in so iz njih uspešno, vsaj enkrat, poleteli mladiči bele štorklje. V 13 gnezdih, ki se vsa nahajajo po dolinah Goričkega, je gnezdilo 11 parov. Dvoje gnezd je bilo praznih. Od 11 gnezdečih parov bele štorklje jih je 7 parov imelo 24 mladičev. 4 pari so mladiče izvrgli ali pa jih sploh niso imeli. Povprečen gnezditveni uspeh za uspešne pare je bil 3,4 poletelega mladiča na par. Gre za drugi najboljši gnezditveni uspeh na območju Goričkega po številu uspešno poletelih mladičev/par od leta 1999. V primerjavi z drugima dvema območjema v Pomurju, kjer tradicionalno gnezdi bela štorklja, so imeli gnezdeči pari na obrobnem delu Goričkega, na Murski ravni oziroma v Ščavniški dolini približno 2 oziroma 2,4 poletela mladiča/par. Boljši gnezditveni uspeh v primerjavi z omenjenima območjema pripisujemo boljšim življenjskim pogojem, saj je na Goričkem več vrstno bogatih travnikov. Na njih bela štorklja najde ustrezno hrano npr. velike kobilice, manjše plazilce, dvoživke in manjše sesalce.