Preverili habitatna drevesa za škrlatnega kukuja

  G. Domanjko

29 9. 2022

V drugi polovici meseca septembra smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko preverili stanje 120 habitatnih dreves namenjenih škrlatnemu kukuju, kvalifikacijski vrsti za območje Natura 2000 Goričko. Škrlatni kukuj je do 1,5 cm velik hrošč z izrazito rdečim zunanjim skeletom. Živi le pod lubjem debelejših odmrlih dreves, kjer pleni druge manjše nevretenčarje ali objeda hife gliv. Z namenom, da povečamo delež mrtve lesne biomase v gozdovih na vzhodu Goričkega, smo februarja in marca 2021 s sedmimi lastniki gozdov sklenili pogodbe o varstvu habitatnih dreves. Habitatna drevesa za škrlatnega kukuja so izbrana drevesa debeline od 35 do 70 cm, na katerih so lastniki s pomočjo motornih žag odstranili zunanji del skorje, kambija in nekaj zadnjih letnic lesa. Temu postopku pravimo tudi obročkanje dreves. Z obročkanjem drevo oslabi in se sčasoma posuši ter postane življenjski prostor oziroma habitatno drevo za škrlatnega kukuja. Lastniki gozdov so pri obročkanju lahko izbirali drevesa hrasta gradna ali doba, robinije, črne jelše in trepetlike.


Obročkan del na deblu hrasta  G. Domanjko

Ob preverjanju stanja obročkanih dreves smo ugotovili, da se je posušilo vseh pet obročkanih dreves robinije. Od 33 dreves črne jelše je pri 31 drevesih osutost listov v krošnji vsaj 50 %. Drevesa so zaradi obročkanja razvila manjše liste od običajne velikosti. Do podobne oziroma do še bolj izrazite reakcije dreves je prišlo pri obročkanju trepetlik. Od petih obročkanih dreves sta se dve že posušili, pri treh pa je osutost krošnje približno 50 %. Listi se niso razvili do običajne velikosti, ampak so značilno manjši. Največje razlike v reakciji dreves se kažejo pri hrastu gradnu in dobu. Od 70 obročkanih dreves se jih je 33 že posušilo. Nekatera od njih so že popolnoma gola brez listov v krošnji, na nekaterih je že začela odpadati skorja na deblu. Pri 29 drevesih je listje v krošnji rumeno, za razliko od drugih dreves hrasta v okolici, katerih listje je še vedno zeleno. Osem dreves hrasta ni kazalo značilnih znakov obročkanja.

Zaključujemo, da je večina dreves že v drugem letu po obročkanju primerna za naselitev škrlatnega kukuja. Prisotnosti hroščev na drevesih pa nismo preverjali.