Prekomerno nabiranje gob vas lahko drago stane

Nabiranje gozdnih sadežev je na Goričkem v polnem razmahu. Gozd je zagotovo izjemen prostor za sprostitev in aktivnost, še posebej če pri tem naletimo na gobe, kostanj in druge dobrote. Gozd je življenjsko okolje številnih rastlinskih in živalskih vrst, zato naj bo naš obisk spoštljiv. Pri obisku gozda pazimo na svojo varnost in upoštevamo pravila gozdnega bontona. Nekatere gobe lahko škodujejo zdravju ljudi, zato je izjemnega pomena, da nabiramo le tiste, ki jih poznamo.
Več o glivah preberite na naši spletni strani tukaj. Z namenom zmanjšanja negativnih vplivov prekomernega nabiranja gozdnih dobrin in povzročanja škode v gozdnem okolju bo v naslednjih dneh JZ KPG izvajal neposredni nadzor nad upoštevanjem predpisov in bontona pri nabiranju gob. 

Gozdni bonton:

 • Smeti in odpadki ne sodijo v gozd, vse kar smo prinesli, moramo tudi odnesti.
 • V gozdu ne smemo kuriti, saj s tem ogrožamo rastline, živali in ljudi.
 • Bodimo čimbolj tihi, saj hrup moti živali.
 • Ne uničujemo dreves, podrasti in ostalih rastlin (ne lomimo vej, na debla dreves ne vrezujemo lastnih oznak ...).
 • Ne uničujemo oznak v gozdu.
 • Ne brcamo gliv (gob), ki jih ne poznamo in ne uničujemo podgobja gob, ki jih nabiramo.
 • Ne uničujemo gozdarske infrastrukture.
 • Psi sodijo na povodec.


Posameznik lahko nabere največ 2 kg gob.

Da bi zmanjšali negativen vpliv nabiranja gozdnih dobrin, v Sloveniji veljajo omejitve, ki jih moramo vsi upoštevati.  

Prepovedi in prekrški po Uredbi o varstvu samoniklih gliv (na uredbo)

Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ 2 kilograma gob, oz.  eno gobo, ki je težja od dveh kilogramov.

Kdor nabira gobe, mora spoštovati naslednja pravila:

 • goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
 • prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
 • gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
 • gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.

Posameznik lahko proda le tisto količino gob, ki jo lahko nabere sam ali skupaj z družinskimi člani, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. Posameznik lahko proda gobe tudi na mestih, določenih za prodajo živil, skladno s predpisi.

Z globo najmanj 200 € se kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z zgoraj navedenimi določili.

Prepovedi in prekrški po Uredbi o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (na uredbo)

Prepovedano je zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv, zlasti odvzem iz narave ali uničevanje gob in podgobja ter ogrožanje obstoja teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti. 

Prepovedano je posedovanje, prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava in ponujanje za prodajo ali zamenjavo zavarovanih vrst gliv, odvzetih iz narave.

Z globo od 250 do 2.500 € se kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z zgoraj navedenimi določili. 

Uredba Prepoved vožnje in ustavljanja/parkiranja v naravnem okolju (na uredbo)

V naravnem okolju je prepovedano voziti, se ustavljati ali parkirati (ne velja za registrirane gozdne ceste), razen na za to določenih mestih ali objektih (ne velja za lastnike zemljišč, ki opravljajo kmetijsko ali gozdarsko dejavnost).

Dovoljeno je parkiranje do 5 m izven vozišča, če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča in če parkirano vozilo ne moti prometa.

Z globo od 40 do 100 € se kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z določili zgoraj omenjene uredbe.