Doživetja. Okusi. Zakladi - forum o razvoju turizma v SI-HU čezmejni regiji

Dogodek, ki je potekal 2. septembra 2022, je bil namenjen predstavitvi dobrih praks, iskanju sinergij, izmenjavi kontaktov, pridobivanju informacij in odkrivanju priložnosti za sodelovanje in skupne projekte v novem čezmejnem evropskem programu Interreg. Udeleženci so spoznavali regijo in njeno turistično ponudbo z obiskom Slovenska vzorčna kmetija - Szlovén Mintagazdaság in TNC Peterloug v Markovcih na Goričkem. Dogodek so organizirali: Slovenski Generalni konzulat v Monoštru, Zveza Slovencev na Madžarskem - Magyarországi Szlovének Szövetsége in Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft.-Razvojna agencija Slovenska krajina


Udeleženci foruma na Vzorčni kemtiji v Porabju

Posamezne primere dobrih praks so podali direktorica TIC Moravske Toplice Sonja Bily, namestnik direktorja Narodnega parka Őrség Csaba Németh in sodelavka RASK Viktorija Hanžek. Projektna koordinatorka v Uradu samouprave Železne županije Anita Bálint je predstavila projekt SI-HU PRO - vzpostavitev čezmejnega turističnega omrežja. Vodja programa v Skupnem sekretariatu programa čezmejnega sodelovanja Aleš Mrkela je posredoval prednostna področja v novem Interreg SI-HU programu 2021-2027.
Generalna konzulka Metka Lajnšček je v uvodnem nastopu poudarila, da ima čezmejna regija številne skupne točke: povezujejo jo terme in zdravilišča, neokrnjena narava, kulinarika, bogata kulturna in sakralna dediščina. Njena posebnost je narodnostna in verska pisanost prebivalstva. Močno vez predstavljata slovenska in madžarska narodna skupnost v Porabju in Prekmurju. Po njenih besedah ima uspešno čezmejno sodelovanje vsestranske koristi za širši gospodarski, družbeni in politični razvoj dvostranskih odnosov med državama. Pripomore k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev območja, da je le to privlačno za življenje, delo, naložbe in razvoj podjetništva. Na ta način se oblikuje tudi atraktivna turistična regija s pestro ponudbo možnosti za preživljanje prostega časa, aktivnega oddiha in nepozabnih doživetij.
Udeleženci foruma so imeli priložnost spoznati regijo in njeno turistično ponudbo. S tem namenom so obiskali Slovensko vzorčno kmetijo na Gornjem Seniku in Turistično nastanitveni center Peterloug v Markovcih na Goričkem. (vir: https://www.gov.si/novice/2022-09-06-dozivetja-okusi-zakladi-forum-o-razvoju-turizma-v-si-hu-cezmejni-regiji/)

 

    top

    X

    16. Grajski bazar z goričkimi meštri

    1. oktober 2022, 10.00-17.00