Skupnost naravnih parkov na AGRI

29. 8. 2022, S.Dešnik

Slovesna otvoritev šestdesetega sejma AGRA v Gornji Radgoni je bila pomenljiva v vseh pogledih. Slavnostni govori so bili namenjeni pregledu preteklosti in imenovanju zaslužnih ljudi za razvoj kmetijstva s pogledom v prihodnost, ki bo kar se da zelena, vzdržna, trajnostna, z ohranjanjem kulturne krajine, identitete prostora, z ohranjeno naravo, kjer se bo krožno gospodarilo. Letos je bila država partnerica dežela vzhajajočega sonca, Japonska, kamor potujejo šunke iz Prekmurja, od tam pa uvažamo visoko tehnologijo in še kaj. In ker je tudi sejem na vzhodu domovine, kjer sonce vzide prej kot v središču Slovenije, se lahko nadejamo, da bodo izrečene besede predsednika uprave, Janeza Erjavca, ministrice za kmetijstvo, Irene Šinko, in predsednika države, Boruta Pahorja, tokrat resnično naletela na plodna tla.

Skupnost naravnih parkov Slovenije na sejmu AGRA 

Na stojnici so se poleg Javnega zavoda Krajinski park Goričko predstavili še Krajinski park Kolpa, Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Radensko poljeKozjanski regijski park, Triglavski narodni park in Krajinski park Logarska dolina. Raznolikost narave je v različnosti upravljanja, za kar so potrebne izkušnje, ki so botrovale, da se je leta 2011 podpisal dogovor o ustanovitvi Skupnosti naravnih parkov Slovenije, ki v letu 2022 združuje že 15 upravljavcev. Soočanja s tegobami današnje civilizacije se kažejo v onesnaženosti površinske in talne vode ter morja, zastrupljenosti in izgubi naravne rodovitnosti tal, upadanju številčnosti več vrst živalih in rastlin, izginjanju posameznih vrst itd. Majhen delež k omilitvi vplivov prispevajo upravljavci zavarovanih območij narave in krajine, ki jim je zaupano izvajanje nalog v javnem interesu na manj kot 13 % površine celotne Slovenije.


Predstavniki upravljalcev zavarovanih območij narave v Sloveniji na AGRI

https://www.google.com/maps/d/edit...

Sejem je prostor spoznavanja, srečevanja in neformalnih pogovorov, ki lahko prispevajo k boljšemu vsakdanjiku in razvoju v prihodnje. Ohranjanje narave, ki je po javnem pooblastilu vlade RS zaupana upravljavcem, marsikod v resnici pomeni ohranjanje kmetijstva, kot je bilo nekoč. Povratek v čas pred rabo kmetijske mehanizacije verjetno ni predstavljiv, saj kupci želijo poceni in kakovostno hrano, kar pomeni pridelati čim več na čim manjši površini. Intenzifikacija in monokultura je lahko usodna za ohranjanje zdravih in živih, rodovitnih tal, ki lahko s prekomernim izkoriščanjem tudi "odpovedo"; se zakisajo, zasolijo, postanejo mrtva. Morda rešitev ponujajo ekološki kmetje, biodinamiki in permakulturniki, kljub temu pa je treba poznati tudi zakone širšega ekosistema. Upravljavci parkov, ki "kmetujejo" na zemljiščih v lasti države, povsod v Sloveniji skrbijo za ohranjanje delov narave, ki so dragoceni za floro, favno in micelij, ki oživljajo kulturno krajino in z naravovarstvenimi ukrepi v resnici ekstenzivno kmetujejo. Za vzpostavitev trdnejšega "ekosistema" pridelovalnega prostora hrane se je potrebno pogovarjati in v skladu za naravnimi danostmi (relief, tla, sonce, vode, podnebje) načrtovati primerno rabo tal. Naravni proces nastajanja živih tal potrebuje 1000 let za 18 cm živih tal. In kako hitro jih pozidamo, zatesnimo, premečemo, stisnemo?

Ponedeljek, 22. avgust, je bil v znamenju nove skupne kmetijske politike 21-27, ki bo nekoliko drugačna od zdajšnje in na zahtevo evropske komisije tudi prijaznejša do narave in kulturne krajine. https://www.gov.si/.../skupna-kmetijska-politika-po-letu.../

Sočasno so potekali tudi posveti o kmetovanju v zavarovanih območjih, kjer so bili predstavljeni primeri dobre prakse kmetovanja v območjih Nature 2000 in ukrepi z grajenimi ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje oz. zaščito kmetijskih zemljišč (GREKO). https://www.limnos.si/projekti/eip-greko/ ter ekološko kmetovanje.

V torek 23. avgusta, so se predatavniki upravljavecv parkov na AGRI prvič srečali s sedanjim ministrom za okolje in prostor, Urošem Brežanom in mu v pogovoru izrazili svoja pričakovanja.

Krajinski park Goričko se na AGRI predstavlja že od leta 2006, medtem ko se je Skupnost parkov prvič predstavila leta 2014.