V projektu Life for seeds začeli s pobiranjem semen

 M. Matjašec

Pobiranje semenskih mešanic z goričkih suhih travnikov se je začelo v začetku julija. 


Semena    M. Matjašec

Prejšnji teden smo v sklopu projekta Life for seeds (Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ) začeli na vrstno pestrih suhih travnikih habitatnega tipa 6210 (*) pobirati semenski material z namenom obnove vrstno revnejših travnikov istega habitatnega tipa. Semensko mešanico pobiramo z za to posebej prilagojenim krtačnim strojem, ki so ga razvili Kmetijski inštitut Slovenije in Fakulteta za strojništvo v Ljubljani. Krtačni stroj je pripet na BCS kosilnico, s čimer smo želeli zagotoviti uspešnejšo pobegnitev travniškim drobnim živalim in hkrati pobrati čim več semenskega materiala. Pobrana semena s travniškimi bilkami prenesemo v ustrezna skladišča, kjer semena presejemo od bilk in jih posušimo. Pobran semenski material bomo posejali na travnike jeseni.