Krajinski park Ljubljansko barje na Goričkem

 S.Dešnik

Prvega poletnega dne, 22. junija 2022, so Krajinski park Goričko obiskali kolegi in deležniki Krajinskega parka Ljubljansko barje. Skupaj smo se sprehodili po Poti čuka in puščavnika, jim razkazali naravne vrednote in krajinsko pestrost v dolini Ledave in obrobju, pospremili na malico v RAJ, v gradu povedali vse kar vemo o preteklosti, jim povedali o projektih Gorička krajina, LIFE NATURAVIVA, Gorički travniki, Greenbelt, o obnovi gradu in naših vizijah za prihodnost.
Upamo, da so se imeli g-rajsko in se naslednjič vrnejo v družbi svojih prijateljev. Obljubili smo obisk tudi pri njih na Igu, na Vrhniki in še kje.
Ljudje delujočih v slovenskih naravnih parkih se povezujemo zato, da izmenjamo izkušnje za doseganje samo enega cilja - ohraniti zanamcem dele narave v kulturnih krajinah za to, da ta ostane pestra, slikovita in predvsem živa.