Obisk obnovljenih travnikov v Belih Karpatih na Češkem

  T. Koltai

Med 25. in 27. majem smo se v sklopu projekta LIFE FOR SEEDS odpravili na Češko, in sicer na ogled obnovljenih travnikov v Belih Karpatih na JV države. Naša gostiteljica je bila gospa Ivana Jongepierová, ki je zaposlena na češki Agenciji za varstvo narave in krajine, hkrati pa kot prostovoljka deluje tudi v nevladni organizaciji, ki upravlja s travniki v Naravnem rezervatu Čertoryje.


 U. Gajšek

Z obnovo travnikov so v Belih Karpatih pričeli pred 30 leti, pri čemer so zaradi takratne komunistične izolacije od preostalega sveta morali razvijati svoje pristope in tehnike. Z uporabo regionalnih semenskih mešanic in zelenega mulča, mestoma pa tudi spontane sukcesije, so dosedaj obnovili 600 ha travnikov, ki so nastali na nekdanjih njivah. Kmetje so bili zaradi močne erozije, slabih hektarskih donosov in finančne spodbude s strani Ministrstva za okolje pripravljeni le-te spremeniti v travnike. Ti so sedaj negnojeni, košeni enkrat letno, njihovo seno pa uporabljajo kot krmo za živali.


 U. Gajšek

Travniki so glede na čas, ki je minil od pričetka obnove, talnih razmer in načinov obnove (semenske mešanice ali zeleni mulč) v različnih fazah razvoja in z različno pestrostjo rastlin. Nekaterih laično oko sploh ne loči več od naravnih travnikov! Zelo pomembna komponenta obnove je reden monitoring obnovljenih travnikov, s katerim raziskovalci spremljajo tako vrstno sestavo kot tudi nekatere abiotske dejavnike.

Jongepierová nam je zaupala mnoge podrobnosti o obnovi travnikov, ki nam bodo olajšale delo na naših projektnih območjih: kakšna je najmanjša količina semen, ki so jo uporabili za obnovo in bili zadovoljni z izidom; semena katerih rastlin najuspešneje požanje krtačni stroj; kakšno naj bo razmerje semen trav in zelišč v semenskih mešanicah. Predvsem pa nam je položila na srce, da travniki za obnovo potrebujejo čas in da naj ne bomo presenečeni, če ob koncu našega projekta še ne bodo v takšnem stanju, kot si ga želimo.


 U. Gajšek