JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnika v Krajinskem parku Goričko

Grad, 16. maj 2022 

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerji objavlja 
JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnika v Krajinskem parku Goričko 

Predmet poziva
Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste v Naturi 2000, območje Goričko.

Pogoji za sodelovanje
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh  travnikov, ki so na prostorsko ločenem območju. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 2-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev NAJ travnika bo na 16. Grajskem bazarju, 1. oktobra 2022, na gradu Grad med 10.00 in 16.00.

Rok in način prijave
Prijave na izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do torka, 24. maja 2022. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih lastnikov dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Ogled bo potekal med 30. majem in 3. junijem 2022.

Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 68 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade
Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade.

Stanislava Dešnik, direktorica, Javni zavod Krajinski park Goričko