Prosto delovno mesto za nedoločen čas - naravovarstveni sodelavec V - M/Ž

Grad, 9.5.2022

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za nedoločen čas):

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V - M/Ž

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje M. Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednjo strokovno izobrazbo ali srednjo splošno izobrazbo naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: V,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit kategorije B in F.


Dodatna želena in potrebna znanja:

 • osnovno poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • poznavanje informacijskega sistema Windows in delo z urejevalniki besedil,
 • izkušnje pri rokovanju z motornimi kosilnicami in motorno žago,
 • izkušnje pri vzdrževanju orodja in strojev,
 • izkušnje z delom z različnimi ročnimi orodji in stroji,
 • izkušnje z delom s traktorjem in priključki.


Delovno področje in naloge:

 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje strokovnih gradiv,
 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih gradiv,
 • operativne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • vodenje in nadzor delovnega procesa,
 • opravljanje občasnih prevozov, nabava in vodenje evidenc,
 • pomoč pri hišniških opravilih,
 • izvajanje naravovarstvenih ukrepov na terenu (košnja s traktorsko strižno kosilnico…),
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od predvidoma 1.6.2022 s poskusno dobo 6 mesecev.

Prijava mora vsebovati:

 • prijavo na delovno mesto (obrazec je objavljen spodaj),
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 19.5.2022 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik