Evropski dan travniških sadovnjakov

 S. Dešnik

Grad 29. april 2022

Na dogovorjen dan evropskih sadovnjakov, zadnji petek v aprilu, je bil ta že drugič obeležen tudi v Krajinskem parku Goričko. Strokovnjaki v Javnem zavodu Krajinski park Goričko se že od ustanovitve parka, leta 2003, skupaj z drugimi partnerji (Goričko drüjštvo za lepše vütro, RRA Mura, Slovenska vzorčna kmetija na Madžarskem, Sinergija) ukvarjajo s projekti (Ohranimo življenjski prostor ogroženim pticam, Upkač), ki spodbujajo ohranjanje in obnovo visokodebelnih travniških sadovnjakov,  saj ti pomembno prispevajo k živosti narave in slikovitosti kulturne krajine.

Največ ukrepov namenjenih obnovi travniških sadovnjakov je bilo izvedenih v projektu Gorička krajina (2017 – 2022), kjer je 179 lastnikov v 61-desetih vaseh prejelo skupaj zasajenih 1.600 sadnih dreves, medtem ko je bilo leta 2018 s pomladitveno rezjo in odstranjevanjem bele omele izboljšano stanje na 950 jablanah. Ukrepi so bili v prvi vrtsi namenjeni ohranjanju in ustvarjanju življenjskega prostora pticam, ki gnezdijo v duplih in se hranijo z žuželkami, ki živijo v sadovnjakih.

Iz navedenih razlogov se Krajinski park Goričko kot zavarovano območje narave in kulturne krajine upravičeno pridružuje pobudi iz Nemčije, Avstrije, Švice, Luksemburga in Združenega kraljestva k vseevropskemu obeleževanju dneva travniških sadovnjakov. Travniški sadovnjaki z visokimi sadnimi drevesi so v evropskem prostoru vse bolj prepoznani kot pomembni, raznoživi ali biotsko raznovrstni življenjski prostori, ki jih pobudniki praznovanja dne želijo uvrstiti na svetovni seznam nesnovne kulturne dediščine pod okrilje UNESCA.

Svet nizkega panonskega gričevja je kot nalašč za visokorasla sadna drevesa, ki ne dajejo samo sadeže, temveč nudijo senco na hišnem vrtu, razbijajo moč vetra, dajejo kisik, nudijo zavetje in hrano pticam ter dupla za gnezdenje. Na poredko košenem travniku pod drevesi rastejo redke in ogrožene rastline, zelišča in aromatične začimbnice. Vse našteto je prisotno samo takrat, ko se v travniških sadovnjakih ne/naj se ne bi uporablja/lo pesticidov in herbicidov, zato ker so blizu človekovega doma in seveda, ker si nihče ne želi živeti v zastrupljenem okolju?

Zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo na 2. evropski dan travniških sadovnjakov, 29. aprila 2022, organizirali srečanje manjše skupine prejemnikov 1.600 sadnih dreves, ki so bila zasajena v projektu Gorička krajina s sredstvi evropske unije. Na srečanje smo povabili strokovnjake sadjereje in jih zaprosili za razlago in praktični prikaz novim lastnikom o tem kako nadaljevati nego v krošnjah starih dreves in kako skrbeti za nego mladih dreves.

Vabilu sta se odzvala Miran Torič iz kmetijsko-gozdarskega zavoda v Murski Soboti in Janez Gačnik iz Metlike iz zasebnega zavoda Jabolko.

Danijel Kočar, doma pri Gradu je prijazno dovolil vstop v svoj travniški sadovnjak, kjer smo poslušali razlago in spremljali praktični prikaz negovalnih del. Izrečeno je bilo opozorilo, da v času cvetenja rez sadnega drevja seveda ni najbolj primerna, kljub temu je bil prikaz rezi izjemoma samo na enem drevesu. Seveda pa sta pomlad in poletje čas za opazovanje in nego mladih dreves, ki rabijo pomoč človeka v svojih prvih 5-10 letih rasti, zato da se razvijejo v močna in zdrava drevesa z lepo oblikovano krošnjo saj bodo samo dobro negovana oživljala goričko krajino naslednjih pet desetletij.

Srečanje smo zaključili v prijetnem vzdušju in z dogovorom o ponovnih srečanjih v prihodnjem letu ter praznovanju 3. dne evropskih sadovnjakov, ki bo v petek 28. aprila 2023.

Do takrat vabimo k branju dogodkov drugod in spremljanju projektov obnove travniških sadovnjakov ter k letošnji prijavi za NAJ sadovnjak na Goričkem 2022.

Vabimo tudi k ogledu oddaje Narava v nevarnosti, ki je bila predvajana 27. aprila 2022, shranjena je v arhivu RTV in je na ogled tukaj. V njej so med drugimi, za naravo in človeka pomembnimi ukrepi predstavljeni visokodebelni travniški sadovnjaki in ukrepi zanje na Goričkem.