Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni svetovalec (M/Ž)

Grad, 21. 4. 2022
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko za potrebe zaposlitve na projektu »LIFE20 NAT/SI/000253, LIFE for Seeds« objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC (M/Ž)  

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/2
 • 24 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja enega svetovnega jezika,
 • vozniški izpit kategorije B.


Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • poznavanje naprednih orodij v Excelu in osnov poznavanja GIS orodij,
 • osnovno poznavanje upravljanja zavarovanih območij narave,
 • poznavanje ekologije kvalifikacijskih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov za Goričko.


Delovno področje in naloge:

 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju programov s področja dela  (projekta),
 • metodološke, organizacijske in operativne strokovne naloge z področja delovanja zavoda,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • oblikovanju programskih rešitev in razvojnih nalog ter sistemskih rešitev,
 • koordiniranje dela in izvajanje projektnih aktivnosti,
 • pisanje prispevkov in drugih potrebnih poročil,
 • druga dela po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (čas izvajanja projekta) od predvidoma 20.05.2022 do 31.12.2026.

Prijava mora vsebovati:

-          pisno ali e- vlogo z življenjepisom ali euro-pass,
-          prijavo na delovno mesto (obrazec v prilogi)
-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
-          dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
-          dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili do vključno 29.4.2022 na naslov:
Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni od objave prostega delovnega mesta.
Informacije o objavi na tel. št 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik