14. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

Grad, 4. 4. 2022

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko razpisujemo 
14. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko 

KO SE DAN POSLAVLJA, KO GA NI IN KO SE RODI 

Tema natečaja pri kategoriji I in II se navezuje na večer, noč in jutro na Goričkem, ko goričko krajino obsije posebna svetloba zahajajočega/vzhajajočega sonca ali lune. Zelo zanimive so tudi nočne fotografije ob mlaju.

Fotografirajte krajino, rastline, živali, kmečka in druga opravila zvečer, ponoči ali zjutraj.


 K. Malačič

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji:

Kategorija I: Učenci osnovni šol

Kategorija II: Mladostniki in odrasli

POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ:

  • fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja – glej prijavnico,
  • ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,
  • fotografija je lahko stara do 10 let,
  • fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 2 MP (svetlobnih točk),
  • fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
  • vsak avtor lahko pošlje do 5 fotografij,
  • ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:

Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 14. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.

Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 10. 6. 2022 do 16h.  

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ

Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.

Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno, za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani ...), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka.

VARSTVO OSEBNIH PODAKOV

Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, ali iznašali izven Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličite kadarkoli. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. S poslanimi fotografijami, se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih. 

Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena. 

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE

Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija (Tomo Jeseničnik, Zoran Norčič, Tomaž Koltai)

Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.

Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 20 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.

Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 17. 6. 2022 ob 18.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled najmanj do 30. 11. 2022.

Informacije: Kristjan Malačič, M 041 670 956, E kristjan.malacic@goricko.info.

Pripravil: Kristjan Malačič

Stanislava Dešnik, direktorica JZ Krajinski park Goričko

Pokrovitelji natečaja so: