Projekt LIFE FOR SEEDS ima svoj logotip in spletno stran

Projekt LIFE FOR SEEDS, katerega daljše ime je Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ se je na Javnem zavodu Krajinski park Goričko pričel izvajati novembra 2021. Tokrat je dobil tudi svojo uradno spletno stran, na kateri lahko po novem spremljate najnovejše informacije o izvajanju aktivnosti v projektu, se seznanite s cilji in vsebino projekta. Naslov spletne strani je www.lifeforseeds.si

Poleg spletne strani je projekt dobil tudi svoj logotip. Logotip sestavljata cvet močvirskega svišča, značilne rastline travnikov presihajočega jezera in cvet klinčka, ki je značilen za suhe travnike. Oba tipa travnikov naslavljamo v projektu in predstavljata življenjske prostore, ki jih skušamo ohraniti z vzpostavitvijo semenske banke. Barve logotipa niso naključne. Zelena in rjava barva simbolizirata rastline in zemljo. 

Vabimo vas, da se priključite listi prejemnikov naših novičk in spremljate dogajanju projekta LIFE FOR SEEDS.