Mednarodni natečaj v ustvarjanju 2021/22

Spoštovani mladi ustvarjalci in mentorji!

Obveščamo vas, da je ustvarjalni natečaj zaključen in da so vsi izdelki razstavljeni v razstavnih prostorih gradu Grad. Letošnji natečaj je bil izjemen v več pogledih. Prvi presežek je v številu sodelujočih iz vseh treh držav, ki je letos doseglo število 484. Učenci so tekmovali v treh kategorijah.

Šole, ki so sodelovale v natečaju:

Podružnična osnovna šola Bodonci
Osnovna šola Cankova
Osnovna šola Kuzma
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci
Osnovna šola Puconci
Osnovna šola Sveti Jurij
Osnovna šola Šalovci
Volksschule Naturparkschule Neuhaus am Klausenbach
Josef-Reichl Naturparkschule Volksschule St. Martin an der Raab
Volkschule Minihof-Liebau
Volksschule Mogersdorf
Mittelschule Neuhaus
Őriszentpéteri Általános Iskola, Őriszentpéter
Triola Alapfokú Művészeti Iskola csepregi képzőművészeti tagozata, Csepreg

Rezultati in izdelki

Rezultati natečaja so objavljeni tukaj.

Vsi izdelki so objavljeni tukaj.

Strokovna vodja natečaja je bila Eva Tivadar. Mojstrica izdelovanja prekmurskih remenk je za mentorje izvedla delavnico izdelovanja remenk v tehniki batik in pomagala pri pripravi razpisa.

V prvi kategoriji so tekmovali učenci nižjih razredov, in sicer v izdelovanju praskank. Iz osnovnih šol na Goričkem je bilo ocenjenih 180 izdelkov, iz NP Raab v Avstriji 79 izdelkov in iz NP Őrség 50 izdelkov. Starejši učenci so se lotili izdelave remenk v dveh različnih tehnikah. Učenci, ki so tekmovali v drugi kategoriji, so remenke barvali z naravnimi barvami. V drugi kategoriji je bilo ocenjenih 51 izdelkov iz KP Goričko in 61 iz NP Raab. Tretja kategorija je zahtevala več spretnosti. Izziv je bil izdelati remenko z uporabo batik tehnike. Iz KP Goričko je bilo ocenjenih 53 izdelkov in iz NP Raab 10.

Tričlanska žirija v sestavi Tatjana Vuković, prof. um. zg. (KP Goričko), Eveline Schlager (NP Raab) in Eszter Őr-Hoffmann (NP Őrség) je imela letos izjemno zahtevno nalogo. Kljub velikemu številu izdelkov so vse natančno pregledali in podali ocene.

Največja pohvala pa gre mladim ustvarjalcem in njihovim mentorjem. Pri vseh izdelkih je bilo vloženega veliko časa in truda. V JZ Krajinski park Goričko smo zato pripravili razstavo vseh izdelkov v palaciju gradu Grad. Na ogled bo vsem obiskovalcem gradu do konca junija.

Vsi učenci bodo prejeli pohvalo za sodelovanje. Avtorje treh najbolje ocenjenih izdelkov v treh kategorijah iz KP Goričko čakajo lepe nagrade, ki jih je pripravilo podjetje Goričanka iz Trdkove.  

 

Razpis 2021/22

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sodelovanju z NP Raab in NP Őrség razpisujemo

8. Mednarodni natečaj v ustvarjanju v šolskem letu 2021/22 

MOJA REMENKA

Natečaj razpisujemo v okviru sodelovanja uprav zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab in NP Őrség. Namenjen je krepitvi sodelovanja osnovnih šol na območju trideželnega parka in ozaveščanju o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine v zavarovanem območju narave. Izbrana tematika pripeva k ohranjanju in promociji starih tehnik izdelave velikonočnih pirhov celotnega območja trideželnega parka in poudarja povezanost človeka z naravo.

Strokovna vodja natečaja je Eva Tivadar, mojstrica izdelovanja prekmurskih remenk, ki je vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije.  

V tem šolskem letu učence in mentorje vabimo:

  • k ustvarjanju vzorcev iz narave z izdelavo praskanke v obliki pirha ali
  • izdelovanju velikonočnih pirhov na naravi prijazen način z navdihom preteklosti.

Sodelujete lahko z izbiro ene od 3 tehnik:

1. Izdelava praskanke (1-3 razred).

2. Barvanje z naravnimi barvami in odtisom naravnih materialov (4-6 razred).

3. Izdelavo pirha v tehniki batik z voskom - nanašanje s pisalko ali voščenko (4-9 razred).

Podrobnejša navodila za sodelovanje in posamezne tehnike najdete v priponkah. 

Prijave zbiramo do 18. februarja 2022.

Izdelke oddate do 29. marca 2022. 

Za mentorje pripravljemo brezplačno delavnico izdelovanja remenk v batik tehniki, ki jo bo izvedla Eva Tivadar. Pogoje za sodelovanje najdete v podrobnejših navodilih za sodelovanje. Vabljeni k sodelovanju. 

Več informacij: natasa.morsic@goricko.info