Koliko gvana nastane v enem letu?

  G. Domanjko

Najpomembnejša znana zatočišča in največje porodniške skupine netopirjev na Goričkem so na podstrehah in v zvonikih cerkva ter kapel. Zato da zatočišča ostanejo v ugodnem stanju je zelo pomembno, da imajo upravljavci sakralnih objektov pozitiven odnos do netopirjev. Pri tem jim z različnimi aktivnostmi pomagamo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko. Ena od aktivnosti je odstranjevanje netopirskega gvana v cerkvah, v katerih so porodniške skupine navadnega netopirja. Najprimernejši čas za odstranjevanje gvana je v zimskih mesecih, ko netopirji zapustijo stavbe in prezimujejo na drugih mestih. Kljub vsem raziskavam teh skrivnostnih nočnih živali, vseh prezimovališč še vedno ne poznamo. 


Stanje v cerkvenem zvoniku pri Gradu pred in po odstranitvi gvana   G. Domanjko
V decembru smo tako odstranili gvano v cerkvi Marijinega vnebovzetja pri Gradu in v kapeli pri pokopališču v Vučji Gomili. Gre za dve od treh največjih znanih porodniških skupin netopirjev vrste navadni netopir v Krajinskem parku Goričko. V obeh sakralnih objektih smo gvano odstranili tudi lani. Letos smo na obeh lokacijah stehtali količino iztrebkov in dobili podatek, koliko se ga nabere v enem letu. Pri tem smo pazili, da smo iztrebke odstranili na istih mestih na podstrehi oz. v zvoniku kot v lanskem letu.


Redno čiščenje gvana omogoča spremljanje količin, ki ga netopirji proizvedejo v enem letu   G. Domanjko

Iz podstrehe in zvonika cerkve pri Gradu smo odstranili 32,7 kg, iz kapele v Vučji Gomili pa 34,6 kg netopirskega gvana. Pri tem je zanimivo dejstvo, da je bilo pri Gradu skupno število navadnih netopirjev večje kot v Vučji Gomili, in sicer 420 primerkov. Od tega 240 netopirk in 180 mladičev. Medtem ko jih je bilo v Vučji Gomili 340, od tega 194 netopirk in 146 mladičev. Za primerjavo, v letu 2020 je 337 netopirjev v cerkvi pri Gradu iztrebilo 26 kg gvana.


Porodniška skupina navadnih netopirjev v cerkvi pri Gradu junija 2021   G. Domanjko

Vseh 17, na Goričkem zabeleženih vrst netopirjev, se prehranjuje z žuželkami. Zato štejemo netopirje med izredno koristne živali, ki s plenjenjem žuželk uravnavajo njihovo število v naravi. Znano je, da lahko 1 primerek netopirja povprečno v eni noči ujame tudi do 3000 žuželk, velikosti komarja. Kaj je vplivalo na razliko v količinah proizvedenega gvana na obeh lokacijah, pa bomo ugotavljali v naslednjih letih.

22. 12. 2021