Haaški ščit na gradu Grad

  N. Moršič

Decembra je bila na vhodnem portalu gradu Grad nameščena tabla z znakom Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in osnovnimi podatki o spomeniku.


Grad Grad, spomenik državnega pomena   S. Kuhar

Nova tabla je okrogle oblike. Na njej je zapisano ime spomenika, enotna identifikacija dediščine iz registra kulturne dediščine, vrsta spomenika in v primeru spomenika državnega pomena, Republika Slovenija. Vsi napisi na tabli so v slovenščini in angleščini. Nadaljnji element table je znak Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada.

Znak Haaške konvencije ima obliko priostrenega ščitka s štirimi navzkrižnimi polji z modrim enakokrakim, navzdol obrnjenim trikotnikom v zgornjem delu in z modrim, diagonalno postavljenim kvadratom v spodnjem delu ščitka. Modri ploskvi se točkovno stikata tako, da sta ob straneh postavljena enaka bela trikotnika

Poleg napisov in znaka, je na tabli še QR-koda, ki vodi do opisa kulturnega spomenika v Registru kulturne dediščine in fotografskega gradiva gradu pred obnovo. Med gradivom je zanimiv opis gradu umetnostnega zgodovinarja Franceta Mesesnela iz leta 1940, ki je objavljen tukaj. 

Prepis:
Gornja Lendava. Grad s kapelo.

V gradu,ki je sedaj last G.Hartnerja iz Murske Sobote, je majhna kapela, nad katero se dviga baročen zvonik mojstrskih oblik. Kapela je polkrožna, brez arhitektonskih vrednot, ima pa bogato baročno opremo z zelo zanimivim oltarjem. Skupina razpela, Marije in apostola Janeza je močno razgibana, na stenah je več cerkvenih slik dostojne višine, na konzoli pa baročna kopija marijaceljske Matere božje. Kapela in njena oprema sta precej zaprašeni, ker nista v rabi. Majhna zakristija hrani cerkvene paramente v baročnem okvirju pohištvu. V gradu preurejajo domačo knjižnico, shranjeno na kasrobaročnih policah; v eni predsob visi 2 m visok mezzotinto s portretom nekega grofa Herbersteina /teza/, v neki dvorani pa zemljevid lendavske gospoščine iz leta 18o2./Oppidum Felsö Lendva./ Mesesnel, V, 1940,29. Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center 


 Jože Gorjup (1970), vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, INDOK center 

Označevanje nepremičnih kulturnih spomenikov ureja Pravilnik o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11 in 94/21) Več….