Naravni rezervat Ormoške lagune je povečal svojo površino

  T. Koltai

Naravni rezervat Ormoške lagune meri več kot 66 ha in je v lasti ter upravljanju Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS). Sestavlja ga šest lagun, pašniki, nekaj travnikov in gozd. Pri vzdrževanju odprtih površin si društvo pomaga s čredo vodnih bivolov.

Na začetku decembra je društvo površine rezervata povečalo z nakupom parcele v velikosti 1,09 hektarja. Gre za parcelo, ki je bila do sedaj v njivski rabi.

V projektu LIFE FOR SEEDS bo parcela s pomočjo zelenega mulča in semenskih mešanic, požetih na nasipih Ptujskega jezera, spremenjena v vrstno bogat travnik. V Sloveniji so izkušnje z renaturacijami njiv v travnike izjemno skope, tako da bo projekt na tem področju vsekakor “oral ledino”. S travnikom se bo tudi po izteku projekta upravljalo na način, ki bo upošteval ekološke potrebe vrst na njem – to pomeni, da se ga ne bo gnojilo, kosil se pa bo enkrat ali največ dvakrat letno. Krma iz travnika bo uporabljena za zimsko hrano bivolov. Obnova travnika se bo pričela predvidoma poleti 2022.


 D. Denac

V projektu LIFE FOR SEEDS sodeluje tudi Javni zavod Krajinski park Goričko. V sklopu projekta bo na območju parka obnovljenih in s tem obogatenih kar 8 hektarjev suhih travnikov, ki so bili v preteklosti opuščeni. Na teh travnikih se bo z zelenim mulčem in semenskimi mešanicami iz vrstno pestrih suhih travnikov ponovno vzpostavila travniška biodiverziteta značilna za Goričko.

Projekt LIFE FOR SEEDS (LIFE20 NAT/SI/000253), je sofinanciran s strani Evropske unije iz programa LIFE in fundacije Sigrid Rausing Trust.