V Pokrajinski in študijski knjižnici gostuje razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta

  S. Kuhar

V Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti je pripravljena razstava z naslovom Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta. Na osmih panojih so predstavljeni osnovni ekosistemi, ki jih najdemo v Sloveniji: gozd, kulturno krajino, visokogorje, naselja, celinske vode, mokrišča, morje in podzemlje. Eden od razlogov za tako bogato biodiverziteto v Sloveniji je njena lega, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske.

Razstava je bila vzpostavljena v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta - umetnost življenja, katerega namen je predstaviti bogato biodiverziteto-biotsko pestrost Slovenije širši javnosti. V projektu sodeluje deset projektnih partnerjev, od tega pet naravnih parkov Slovenije. Med temi je tudi Javni zavod Krajinski park Goričko.

Otvoritev razstave bo v sredo, 1. decembra 2021, razstavljena pa bo ves mesec december.

Vabljeni k obisku in ogledu razstave. 


 S. Kuhar