Kozjanski park prejemnik mednarodne nagrade Melina Mercouri

 S. Kuhar

Na področju varstva in upravljanja kulturnih krajin se pod okriljem Unesca podeljuje mednarodna nagrada Melina Mercouri. Poimenovana je po Melini Mercouri, nekdanji grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Vsaki dve leti sprejemajo nominacije in letos spomladi so nominacijo oddali tudi v Kozjanskem parku. S tem so želeli opomniti na 40-letnico delovanja njihovega regijskega parka in njihovega odgovornega odnosa do naravnih in kulturnih vrednot. Kozjanski regijski park je bil tako letos izbran za prejemnika te nagrade med okoli 50 prijavitelji iz vsega sveta. To je tudi prva nagrada Melina Mercouri v Sloveniji.


Praznik kozjanskega jabolka je tradicionalna, osrednja prireditev v Kozjanskem parku, v trgu Podsreda, ki se vsako leto odvije drugi teden v oktobru že vse od leta 2000.  S. Dešnik, 2017

Kot so zapisali podeljevalci nagrade, v Kozjanskem parku upravljajo z izjemnim območjem v Sloveniji, ki obsega skupaj 314 enot nepremične kulturne dediščine in 66 naravnih vrednot. Za pestro krajino so značilni predalpski gozdnati hribi, ki se zlivajo v razgibano gričevje, to pa nato preide v rodovitno ravnino ob reki Sotli. Najpomembnejši elementi te kulturne krajine so travniški sadovnjaki in sadni vrtovi, ki pomembno prispevajo k izjemni biotski raznovrstnosti območja. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000.


Zgornje gospodarsko poslopje na gradu Podsreda so preuredili v Središče za obiskovalce Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. V njem ne manjkajo niti jabke S. Dešnik 2021

Kozjanski park je najbolj prepoznan po biotski raznovrstnosti, bogatem rastlinskem svetu, svetu gliv in živali. K sožitju človeka z vsem naštetim pa lahko pride preko vedenja, znanja, predvsem pa sočutnega in strpnega odnosa. 

Kozjanski park obiščite na njihovi spletni strani kozjanski-park.si ali jim sledite na FB

Čestitamo jim za prejem tako izjemne nagrade in želimo še veliko uspeha v nadaljnjem delovanju.