Minister Jože Podgoršek obiskal Krajinski park Goričko

  S. Dešnik

22. oktober 2021

Minister RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Jože Podgoršek je držal obljubo, ki jo je dal na zajtrku na sejmišču v Gornji Radgoni in v oktobru obiskal Krajinski park Goričko. Med vodenim ogledom gradu si je ogledal etnološke zbirke goričkih mojstrov in razstave Goričko živi z naravo, Magična narava 2019 ter naravoslovne sobe o parku. V okroglem salonu gradu se je srečal z zaposlenimi v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, ki upravljajo z gradom, Krajinskim parkom in Naturo 2000 Goričko. Direktorica zavoda mu je predstavila problematiko kmetovanja v povezavi z ohranjanjem narave in biotske raznovrstnosti ter dosežke, ki jih zavod beleži z izvajanjem raznovrstnih projektov sofinanciranih iz evropskih skladov. V nadaljevanju je minister zaposlenim v zavodu predstavil zasnovo strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027. Srečanju so poleg zaposlenih prisostvovali predstavnik kmetijsko-gozdarskega zavoda, predstavnik Zavoda RS za ohranjanje narave in predsednica Skupnosti naravnih parkov Slovenije. Pogovor je bil spodbuden saj je iskanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti skupen cilj v evropski uniji ali kot je minister zapisal na socialnem omrežju:

»Namen današnjega obiska je bil skupaj s krajinskimi parki poiskati načine in modele za tiste ukrepe, s katerimi bomo v strateškem načrtu skupne kmetijske politike lahko podpirali trajnostno rabo kmetijskih zemljišč tudi z vidika ohranjanja krajinskih značilnosti. Kot rezultat političnega dogovora na ravni EU moramo države članice nameniti 25 odstotkov iz prvega stebra in 35 odstotkov iz drugega stebra trajnostni rabi naravnih virov, trajnostnemu kmetijstvu, prilagajanju na podnebne spremembe in dobrobiti živali. Zato so taki sestanki v fazi priprave strateškega načrta izjemno koristni.

Veseli pa me tudi entuziazem ljudi, ki delajo v krajinskih parkih in »čutijo« krajinske značilnosti, naravovarstvene vsebine ter se trudijo ohranjati tako živalske kot tudi rastlinske vrste. Kmetijstvo lahko s pomočjo parkov, kot je ta na Goričkem, veliko pridobi ključno pa je povezovanje in iskanje skupnih kmetijskih zgodb zato, da se bo tudi na teh območjih, ki so na nek način težka za kmetijstvo, le to splačalo.«

Obisk se je zaključil s terenskim ogledom v Vidoncih, kjer je kljub megli bilo možno videti visokodebelni travniški sadovnjak, suhi travnik in zasajeno mejico med travniki za kar skrbi Javni zavod KP Goričko in so rezultati projekta Gorička krajina.

Obširnejša novica o obisku je dostopna na spletni strani vlade: https://www.gov.si/novice/2021-10-22-minister-joze-podgorsek-obiskal-krajinski-park-goricko/