Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni sodelavec III

 

Grad, 4.10.2021

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosta delovna mesta (za določen čas) 

1. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž                                                         

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • osnovna raven znanja angleškega jezika,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil, zahtevno delo s preglednicami, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

 Dodatna potrebna in zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • sposobnost projektnega vodenja in organizacije,
 • komunikacijske sposobnosti (pisanje besedil za tiskovine, objave na spletu, fotografija ipd.)
 • izkušnje z delom z otroci,
 • poznavanje rastlin in živali na območju Krajinskega parka Goričko.

 
Delovno področje in naloge:

 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava projektnih poročil, pisanje prispevkov za različna občila in spletne strani,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov in razgovora. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od predvidoma 1.11.2021 do 31.8.2022 s poskusno dobo 3 mesecev in s polnim delovnim časom (osem ur/dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad in na območju Krajinskega parka Goričko.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili do vključno 15.10.2021 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali po e-pošti na naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

 

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko:

Stanislava Dešnik