NAJ travniški sadovnjak v Krajinskem parku Goričko 2021

Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja

JAVNI POZIV
za izbor za najboljši/najlepši travniški sadovnjak  v Krajinskem parku Goričko v letu 2021

Predmet poziva
Predmet javnega poziva so travniški visokodebelni sadovnjaki v zavarovanem območju narave in krajine, v Krajinskem parku Goričko in v evropsko varovanem območju narave, Natura 2000, ki imajo pomembno naravovarstveno, krajinsko ter antropološko vrednost in so urejeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi lastnike travniških sadovnjakov, da negujejo in ohranjajo ekstenzivne sadovnjake, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste.

Pogoji poziva
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travniških sadovnjakov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala strokovna komisija in jih ocenila na podlagi pripravljenih kriterijev. Komisija bo ocenjevala vitalnost dreves, prisotnost dupel in gnezdilnic, pestrost sadnih sort, floristično sestavo travniške ruše, način in število košenj, skrb za okolje in rastne razmere ter urejenost in videz sadovnjaka.

Rok in način prijave
Prijave za izbor NAJ travniški sadovnjak zbiramo do 5. oktobra 2021 na naslovu Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, na e-naslovu kristjan.malacic@goricko.info ali izpolnite spletni prijavni obrazec spodaj. Več informacij na M: 041 670 956. Prijavnica za tisk je v priponki na dnu strani.

Lastniki najboljših sadovnjakov bodo nagrajeni.

NAJ sadovnjak 2020 družine Ficko-Berke   K. Malačič

Prijavo lahko oddate tudi tako, da izpolnite spodnji obrazec. Izpolnite vsa polja. 

Spletni obrazec za oddajo prijave

!!!OBRAZEC15!!!

Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, ali iznašali izven Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličite kadarkoli na naslovu park.goricko@siol.net ali tel. številki (0)2 551 85 61. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. Z oddajo spletne prijave se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih. Politika varstva osebnih podatkov JZ KPG tukaj