Izkoristimo sončne jesenske dneve za sprehode v gozdu, a bodimo spoštljivi!

 M. Podletnik, JZ KPG 

Topli in sončni jesenski sončni žarki nas v teh dneh vabijo na potep v naravo. Mnogi od nas velikokrat sprostitev in mir najdemo v objemu goričkih gozdov. Ob obisku gozdov pa moramo upoštevati nekatere omejitve in pravila, ki jim pravimo gozdni bonton.

Vsak gozd ima svojega lastnika, zato ob našem obisku upoštevamo navodila lastnikov gozdov in gozdarjev. Izognimo se deloviščem v gozdu, v primeru sečnje in drugih gozdarskih opravil ohranjamo primerno varnostno razdaljo in upoštevajmo navodila gozdarskih delavcev.

Pri sprehodu v gozdovih uporabljamo obstoječe pešpoti, saj s tem ne poškodujemo krhkega gozdnega ekosistema. V primeru močnega vetra se sprehodom po gozdu raje izognimo.

V gozdovih ne odmetavamo smeti in puščamo odpadkov, saj ti predstavljajo nevarnost za živali, strupene snovi pa lahko pronicajo v tla in podtalnico. Če najdete divje odlagališče odpadkov v gozdu, to sporočite medobčinski inšpekciji. V gozdne potoke in gozdna tla ne spuščamo škodljivih snovi in ne odmetavamo odpadkov, ki bi lahko vsebovali škodljive in za naravo nevarne snovi.

V gozdove ne odlagamo niti bioloških odpadkov, kot so veje in ostanki rastlin z naših vrtov. Čeprav se ti odpadki naravnega izvora, lahko iz teh ostankov in semen v gozdove nenamerno vnesemo tujerodne in invazivne vrste rastlin, grmov in dreves. Ti prišleki lahko škodljivo vplivajo na naše domorodne vrste rastlin in živali ter celo spremenijo gozdni ekosistem.

Med sprehodom v gozdovih pogosto naletimo na cvetoče ali užitne rastline ter gozdne plodove. Da bi zmanjšali vpliv nabiranja gozdnih dobrin, v Sloveniji veljajo določene omejitve. Na dan tako smemo nabrati le 2 kg gliv in gozdnih sadežev, kot so kostanji in borovnice in 1 kg zeli, kot je čemaž. Čeprav so zvončki zavarovana rastlinska vrsta, je dovoljeno nabrati en šopek na dan.


Na dan lahko naberemo le 2 kg gliv  M. Podletnik

Rastlin in plodov, ki jih ne poznamo ne nabiramo in jih tudi ne uničujemo. Pri nabiranju gliv uporabljamo košaro, da lahko trosi gliv in druga semena padajo na tla. Uporaba plastičnih vrečk in drugih nezračnih embalaž pri nabiranju gliv ni dovoljena in je celo kazniva.

V gozdu se izogibamo kurjenju, saj lahko ogenj uniči drevesa, druge rastline in poškoduje živali. Kurjenje je dovoljeno le na urejenih kuriščih ob upoštevanju določenih pravil, saj lahko sicer pride do gozdnega požara.

V gozdu živijo številne majhne in malo večje živali, od katerih ima vsaka svojo vlogo v gozdnem ekosistemu. Podobno velja za rastline, zato med našimi obiski živali in rastlin ne poškodujemo in jih ne vznemirjamo. Če se nam med obiskom gozdov pridružijo hišni ljubljenčki, te na sprehodu po gozdu vodimo na povodcu.

Z motornimi vozili se je prepovedano voziti izven za to namenjenih cest, kot so gozdne ceste. Vožnja v naravi povečuje erozijo tal, povzroča škodo na rastlinah in drevesih ter vznemirja živali. Parkiranje v naravi je dovoljeno le v petmetrskem pasu izven vozišča, v kolikor temu ne nasprotuje lastnik zemljišča.

Še posebno pa poskrbimo, da je gozd po našem obisku takšen kot je bil, ko smo vanj vstopili.