Doživljajsko potepanje po čezmejni Cesti gradov

Projekt Castle Road, program sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija 

Doživljajsko potepanje po čezmejni Cesti gradov

Slovenija in Avstrija imata na svojih ozemljih številne gradove, dvorce in obrambne utrdbe, ki so izjemni primeri kulturne dediščine. Vsak izmed njih ima svojega lastnika, nekateri upravljalce, ki skrbijo, da ta pomemben del srednjeveške zgodovine ne gre v pozabo. Ponekod je lastnik država, drugje so občine, najdejo se pa tudi gradovi, ki so še vedno last znanih plemiških družin, ki iz roda v rod prevzemajo odgovornost za vzdrževanje, varovanje in zanimivo prezentacijo kulturne dediščine. Povezovanje in promocija izjemnih srednjeveških tematskih vsebin sta najbolj pomembni točki sodelovanja, saj so nekateri gradovi v zelo dobrem stanju, drugi pa še potrebujejo kakšno pomembno investicijo in nadgradnjo obstoječe ponudbe. V notranjosti impozantnih gradbenih presežkov čakajo na domače in tuje turiste izjemne razstave in zbirke, ki so prava paša za oči. V čezmejnem projektu CASTLE ROAD, program sodelovanja Slovenija-Avstrija, ki povezuje območji JV Avstrije in SV Slovenije se združuje 9 slovenskih gradov in dvorcev ter 28 avstrijskih gradov in dvorcev.

Čezmejna Cesta gradov nastaja v okviru projekta Castle Road, ki povezuje 4 projektne  partnerje ter 37 slovenskih in avstrijskih gradov, dvorcev in obrambnih utrdb. Projekt je finančno podprt s strani Evropske unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.Vodilni partner projekta je Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, drugi slovenski partner pa je Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Avstrijska partnerja sta Technologiezentrum Deutschlandsberg GmbH in Stiftung des Weiland Fürst Philipp Batthyány zur Erhaltung der alten Güssinger Burg.

Potepanje po CESTI GRADOV - obisk devetih slovenskih gradov s pomočjo e-mobilnosti

Poletni meseci so bili kot nalašč za raziskovanje dvorcev in gradov po Pomurju in na slovenskem Štajerskem. V sklopu projekta so projektni partnerji v povezavi z lastniki in upravljalci teh čudovitih zgodovinskih nepremičnin pripravili večdnevni dogodek, kjer so obiskali 9 gradov in dvorcev, pri tem pa snemali reportažo, ki bo predstavljena v jesenskih mesecih. S temi aktivnostmi so se pridobil najnovejši foto in video materiali, ki jih bodo lahko partnerji in gradovi uporabljali v svojih komunikacijskih kanalih za potrebe promocije.

V sklopu »Potepanja po Cesti Gradov« z e-avtomobilom je vsak projektni partner obiskal gradove v svoji državi. Slovenska in avstrijska ekipa pa se je srečala na posebnem dogodku v Bad Radkersburgu, kjer so nas pričakali novinarji, predstavniki turističnih organizacij in župan Bad Radkersburga. V kratkem srečanju so se vsi udeleženci strinjali, da so povezani gradovi in dvorci izjemen turistični produkt. Ta čezmejni produkt je treba ponuditi evropskemu gostu kakor tudi vsem, ki prihajajo iz drugih kontinentov. Cesta gradov povezuje veliko več kot zgolj točke na zemljevidu.


 Gradovi   J. Gantar, S. Dešnik 

Med slovenskimi gradovi in dvorci smo obiskali: dvorec Rakičan, grad Grad, grad Lendava, grad Murska Sobota na področju Pomurja in Ptujski grad, grad Velika Nedelja, grad Ormož, grad Negova in grad Slovenska Bistrica iz Podravja oz. iz štajerskega dela. Vsako izmed dveh poti po Sloveniji je možno opraviti v enem samem dnevu.

Vse destinacije ter ponudbo gradov in dvorcev lahko spoznate na spletni strani: www.castleroad.si ali na www.schloesserstrasse.com.

Cilj projekta Castle Road

Cilj projekta je skupna predstavitev dvorcev in gradov na obeh straneh meje, razvoj skupnih ponudb, skupna promocija in tudi vzpostavitev formalne organizacije. Območje med Avstrijo in Slovenijo zaznamuje eno najvišjih števil obrambnih utrdb v vsej Evropi. Pred 40-imi leti so se dvorci in gradovi vzhodne avstrijske Štajerske in južne Gradiščanske združili v društvo Cesta dvorcev in gradov (Die Schlösserstrasse) z namenom združevanja turistične in kulturne ponudbe posameznih gradov. Za zagotovitev nadaljnjega uspeha in ohranjanja te posebne kulturne dediščine so potrebne nove strategije in ukrepi ter združevanje dvorcev in gradov ne glede na državno mejo. Pomembno je pokazati zgodovinsko skupno pripadnost in delovanje obrambnih zgradb in s tem izpostaviti njihovo evropsko dimenzijo. Projekt Castle Road bo zgodovino in kulturo vključenih gradov in dvorcev raziskal iz znanstvenega in turističnega vidika ter jih aktivno povezal. Za počitnikarje na gradovih, družine z otroki in ljubitelje kulturnega turizma bodo razviti posebni čezmejni doživljajski in turistični produkti, ki bodo predmet skupne promocije. Projektni rezultat tako predstavlja čezmejno združenje, ki povezuje gradove in dvorce obeh držav ter omogoča skupno trženje.

Pričakovani rezultati projekta

  • Ustanovitev čezmejnega trajnostnega združenja, v katerega so vključeni dvorci in gradovi na čezmejnem območju Slovenije in Avstrije.
  • Združenje dvorcev in gradov, ki bo nastopalo s skupno blagovno znamko, bo skrbelo za povečano mednarodno prepoznavnost in promocijo.
  • Čezmejni kulturni paketi so del promocije, ki poteka v sodelovanju z mednarodnimi mediji in za kulturo specializiranimi turističnimi agencijami. Ta promocija bo poskrbela za dodatno povečanje števila nočitev.
  • Posebna vodenja za otroke in družine bodo prispevala k dodatni privlačnosti regije pri tej ciljni skupini, s tem se bo prav tako povečalo število nočitev, in sicer po zaslugi višje frekvence obiska ter daljšega bivanja v regiji.
  • Mednarodna promocija projekta kot edinstvene kulturne dediščine bo k obisku regije spodbudila tudi vse obsežnejše število gostov, ljubiteljev gradov.

Predsednik združenja Schlösserstrasse Konzul mag. Andreas Bardenau, o Cesti gradov meni takole:

"Cesta Gradov" je čudovita čezmejna pot, ki je eno od najpomembnejših evropskih območij z največ gradovi in dvorci. Dobro ohranjene stavbe se danes uporabljajo kot izletniške destinacije, muzeji ali prireditveni prostori. Te rezidence so kot dragoceni kulturni dragulji, ki vsako leto navdušujejo številne obiskovalce. Namen je ohranitev teh zgodovinskih krajev, da bi dragoceno turistično, kulturno in izobraževalno ponudbo trajnostno prenašali na vse generacije. Projekt dopolnjujejo partnerstva z regionalnimi podjetji s področja turizma, zdravja, kulinarike, kulture in gibanja in ponujajo obiskovalcem številne doživljajske možnosti. Vsem zgodovinskim destinacijam v Avstriji in Sloveniji je skupno, da je njihova ponudba vpeta v obstoječo zgodovinsko stavbno strukturo. 


Facebook strani: Die Schlösserstrasse

Zemljevid in posamezne turistične poti si lahko prenesete tukaj: https://castleroad.si/si/znanje/downloads