Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni sodelavec III (M/Ž)

Grad; 20.08.2021

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

1. NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III (M/Ž) - nadomeščanje odsotnega delavca

Delovno mesto je objavljeno na spletni  strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1 bolonjska stopnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja ali 1 bolonjska stopnja) ali specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/1,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vozniški izpit kategorije B.

Dodatni zaželena in potrebna znanja:

 • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • poznavanje GIS orodij in programa GIS arc map,
 • izkušnje z vodenjem obiskovalcev,
 • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja,
 • poznavanje  predpisov s področja varstva narave,
 • poznavanje področja zavarovanega območja,
 • komunikacijske sposobnosti. 

Delovno področje in naloge:

 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv
 • sodelovanje pri razvojnih programih
 • strokovne naloge z delovnega področja
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov
 • sodelovanje pri projektnih aktivnostih,
 • spremljanje stanja naravnih vrednost,
 • redno opazovanje in zbiranje podatkov ter priprava poročil,
 • interpretacija narave za različne ciljne skupine,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od predvidoma 13.9.2021

Prijava mora vsebovati:

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
 • dokazila o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • dokazilo o zahtevanih delovnih izkušnjah.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili  do vključno 30.8.2021 na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št 031 354 187 (Lidija Bernjak Sukič).

Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik