Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni nadzornik II (M/Ž)

 Grad, 04.08.2021

 Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

 1. NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II (M/Ž) - nadomeščanje odsotnega delavca

Delovno mesto je objavljeno na spletni strani in v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje Murska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1 bolonjska stopnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja ali 1 bolonjska stopnja) ali specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) naravoslovne ali druge ustrezne smeri, TR: VII/,
 • 36 mesecev delovnih izkušenj,
 • izpit iz upravnega postopka,
 • izpit za pridobitev potrdila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika,
 • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku,
 • vozniški izpit kategorije B.


Dodatna zaželena in potrebna znanja:

 • osnovno raven znanja enega svetovnega jezika,
 • poznavanje dela z računalnikom,
 • usposobljenost za vodenje obiskovalcev,
 • usposobljenost na področju varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter razvoja podeželja,
 • poznavanje področja zavarovanega območja,
 • komunikacijske sposobnosti.


Delovno področje in naloge:

 • izvajanje nadzora in javnih pooblastil skladno z veljavno zakonodajo ter vodenje zahtevnejših postopkov,
 • obveščanje, strokovna pomoč, izobraževanje, vodenje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja ter sodelovanje z lokalnimi prebivalci ter opremljanje in vzdrževanja parkovne infrastrukture,
 • priprava in vodenje posebnih strokovnih programov ter sodelovanje pri razvojnih programih,
 • redno opazovanje in zbiranje podatkov, priprava poročil in seznanjanja pristojnih služb o kršitvah v parku,
 • spremljanje rabe naravnih vrednot,
 • interpretacija narave za različne ciljne skupine,
 • sodelovanje pri projektnih aktivnostih,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od predvidoma 13.9.2021

Prijava mora vsebovati: 

 • pisno ali e- vlogo z življenjepisom, euro-pass,
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o opravljenih izpitih, usposabljanjih in izobraževanjih,
 • dokazilo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije,
 • druga dokazila, ki potrjujejo izpolnjevanje dodatnih in zaželenih znanj. 


Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad.

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili  do vključno 16.8.2021 na naslov:

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad ali na lidija.bernjak@goricko.info

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič) ali 031 354 149 (Stanislava Dešnik)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik