Kako kaže velikim skovikom na Goričkem?

 M. Podletnik, JZ KPG

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) s pomočjo prostovoljcev vsako drugo leto izvede popis velikega skovika na Goričkem. V letu 2021 so popisovalci popisali 6 parov in 72 posamičnih skovikov. To so bili najverjetneje samci, ki branijo svoj teritorij in se zato odzovejo na posnetek oglašanja. Skupno je bilo tako v letu 2021 na območju Natura 2000 Goričko popisanih 83 velikih skovikov in še en skovik tik izven območja.

Rezultat popisa v letu 2021 (vir: DOPPS)

Leta 2019, ko je bil opravljen zadnji popis, je bilo popisanih 13 parov in 62 posamičnih samcev, kar je skupno zneslo 88 velikih skovikov. Katarina Denac, varstvena ornitologinja pri DOPPS-u, je pojasnila, da je rezultat med letoma tako dokaj primerljiv. »Izgleda pa, da je bilo letošnje leto gnezditveno manj uspešno, saj smo med pregledom gnezdilnic našli le 10 gnezdečih parov.« Kot je še pojasnila Denacova, je najverjetnejši vzrok za slab gnezditveni uspeh neugodno majsko in junijsko deževno in hladno vreme, saj skoviki zaradi pomanjkanja hrane, to so predvsem velike kobilice, preprosto ne gnezdijo. »Podobno se je dogodilo že lani, ko so mladiči kasnili v rasti, letos pa se je gnezditvena sezona še bolj zavlekla v drugo polovico poletja.«


Velika posamična drevesa so pogosto pevsko mesto velikega skovika  G. Domanjko

Populacija velikega skovika na Goričkem je od leta 2004 sicer doživela zmeren upad. Vzroka za upad števila gnezdečih parov sta predvsem izginjanje primernih prehranjevalnih habitatov, na katerih lahko skoviki najdejo zadostno količino velikih žuželk in izguba primernih mest za gnezdenje. 

Veliki skovik je na Goričkem v obdobju 2004-2012 doživel strm upad, v zadnjih letih se populacija najverjetneje tudi zaradi številnih naravovarstvenih aktivnosti ponovno počasi krepi