Vlada imenovala člane sveta JZ Krajinski park Goričko

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji potrdila člane sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Za mandatno dobo štirih let, od 2. 7. 2021 do 1. 7. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, kot predstavnike ustanovitelja imenovala: Alojza Marna, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor (MOP); Andreja Kisilaka, predstavnika MOP; Nušo Vučkič, predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; Jureta Čuša, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Natašo Kuhar Čerpnjak, predstavnico Ministrstva za finance; Natašo Kiš, predstavnico Ministrstva za kulturo. Za predsednika sveta je imenovala Alojza Marna.

Dosedanjim članom sveta JZKPG, ki so bili v svet zavoda imenovani s sklepom vlade 26. 1. 2017, se je iztekel mandat 10. 5. 2021. Več...