Brezplačna vodenja za obiskovalce gradu Grad v mesecu juliju in avgustu 2021

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo za obiskovalce gradu v mesecu juliju in avgustu pripravili posebno ponudbo za ogled gradu, ki bo odprt za oglede vse dni v tednu med 10:00 in 18:00. 

Od torka do sobote bodo vodniki po gradu ob 11:00 in 14:00 ob plačilu vstopnine brezplačno z razlago vodili manjše skupine obiskovalcev ob upoštevanju ukrepov za zajezitev korona virusa.

V Središču za obiskovalce so za samostojen ogled 21 prostorov gradu brezplačno na voljo zvočni vodiči s posneto razlago v štirih jezikih (SI, AN, DE, HU).  Urnik in vstopnina. 

Obiskovalce prosimo, da upoštevajo zaščitne ukrepe po navodilih vodnikov in na grad pridejo zdravi ter s svojimi maskami. 

Vabljeni.