Razstava Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta gostuje v trgovskem centru BTC Murska Sobota

 T. Koltai, JZ KPG

Javni zavod Krajinski park Goričko gosti v mesecu juniju v trgovskem centru BTC Murska Sobota razstavo Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta, ki je nastala v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA »Biodiverziteta – umetnost življenja«.

Na razstavi, ki je sestavljena iz devetih panojev, je možno izvedeti številne zanimivosti in si ogledati čudovite fotografije osnovnih življenjskih prostorov, ki se pojavljajo v Sloveniji. Ob uvodnem panoju so predstavljeni kulturna krajina, mokrišča, celinske vode, gozd, morje, visokogorje, podzemlje in naselja. Vsak življenjski prostor je edinstven ekosistem s posebnimi naravnimi pogoji in značilnimi vrstami živih bitij.

Visoka stopnja biodiverzitete, po kateri je Slovenija prepoznavna, je rezultat visoke pestrosti različnih ekosistemov. Glavni razlog za to pestrost je lega Slovenije, saj se nahaja na stičišču štirih velikih geografskih regij: alpske, panonske, dinarske in sredozemske. Ker se ta biodiverziteta pojavlja na relativno majhni površini, je ta v evropskem merilu nekaj posebnega. Prav je, da tega zavedamo in da smo na to ponosni.

V projektu LIFE NATURAVIVA »Biodiverziteta – umetnost življenja«, v katerem Javni zavod Krajinski park Goričko sodeluje kot partner, želimo javnosti razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije, njihov pomen in predstaviti nevarnosti, ki jim pretijo. Več o projektu je na voljo na spletni strani projekta www.naturaviva.si in spletni strani Krajinskega parka Goričko www.park-goricko.org.

Obiskovalce trgovskega centra BTC Murska Sobota vljudno vabimo k ogledu razstave. 


 T. Koltai