NAJ TRAVNIK v Krajinskem parku Goričko 2021

Javni zavod Krajinski park Goričko skupaj s partnerjem KGZS - zavod Murska Sobota objavlja

JAVNI POZIV za prijavo za izbor NAJ travnika v Krajinskem parku Goričko 2021

Predmet razpisa
Predmet javnega poziva so travniki v Krajinskem parku Goričko, ki imajo pomembno naravovarstveno vrednost in so rabljeni v skladu z dobro kmetijsko prakso. Namen izbora je spodbuditi kmetovalce, da rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste v območju Natura 2000 Goričko.


Iščemo predvsem pisane, vrstno bogate travnike   G. Domanjko

Pogoji razpisa
Na izbor se lahko prijavijo vse osebe, ki so lastniki ali najemniki travnika/-ov na območju Krajinskega parka Goričko. Vsak lastnik travnika lahko na izboru sodeluje s prijavo treh travnikov, ki so na prostorsko ločenem območju. Vsakega izmed prijavljenih bo obiskala 2-članska strokovna komisija. Travnike bo pregledala in ocenila na podlagi kriterijev, ki so objavljeni na spletni strani Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Ocenjevala bo floristično sestavo, prisotnost krajinskih členov, čas in način košnje ter drugo. Razglasitev NAJ travnika bo na 15. Grajskem bazarju, 2. oktobra 2021, na gradu Grad med 10.00 - 16.00.


Travnike na terenu ocenita člana strokovne komisije   G. Domanjko

Rok in način prijave
Prijave na izbor NAJ travnik v Krajinskem parku Goričko zbiramo do torka, 25. maja 2021. Po izteku prijave se bomo z vsakim od prijavljenih lastnikov dogovorili o komisijskem ogledu travnika, ki bo ob navzočnosti njegovega lastnika oz. najemnika. Ogled bo potekal med 25. majem in 4. junijem 2021.
Prijave na razpis zbira Gregor Domanjko po tel. številki 551 88 68 ali 031 340 399 ali na elektronskem naslovu gregor.domanjko@goricko.info.

Nagrade
Prvi trije lastniki ali najemniki najlepših travnikov prejmejo praktične nagrade. Ob ogledih travnikov bomo posneli fotografije vseh travnikov in jih javnosti pokazali na Facebook strani Prijatelji/ce Krajinskega parka Goričko ter na posebnem plakatu v enem izmed razstavnih prostorov na gradu Grad.

Stanislava Dešnik,
direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Grad, 12. maj 2021