Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni sodelavec III

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih
Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – koordinator projekta  (nadomeščanje odsotnega delavca)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba ustrezne družboslovne ali naravoslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vsaj A2 stopnja znanja angleškega jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil Microsoft Office Word, zahtevno delo s preglednicami Microsoft Office Excel, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

 Dodatna zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Sposobnost projektnega vodenja in organizacije dela na projektu
 • komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko,
 • osnovna raven poznavanja Programa razvoja podeželja.

 Delovno področje in naloge:

 • Koordiniranje dela na projektu,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava projektnih poročil in zahtevkov za izplačila, pisanje prispevkov za glasila ter spletno stran,
 • nagovarjanje kmetov in sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
 • strokovna vodenja in komunikacija z drugimi ciljnimi skupinami projekta,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • sodelovanje pri razvojnih programih,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, ustnega preizkusa in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 30. 11.2021, s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

-          pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass

-          dokazilo o pridobljeni izobrazbi,

-          dokazilo o znanju angleškega jezika,

-          kopija vozniškega dovoljenja,

-          druga dokazila.

Izbrani kandidati bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, v odvisnosti  od stanja epidemije deloma od doma.

Kandidati naj pošljejo e- prijave z dokazili do vključno 30.4.2021 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidat bo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

Direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija