Dan Zemlje v Krajinskem parku Goričko

Svetovni dan Zemlje obeležujemo vsako leto 22. aprila. Namenjen je ozaveščanju splošne javnosti o ranljivosti in edinstvenosti našega planeta in okolja, ki nas obkroža, ter spodbujanju k ravnanjem, s katerimi lahko spremenimo svet na boljše.

Svetovni dan Zemlje 2021 - Obnovimo Zemljo 

Svetovni dan Zemlje 2021 v Sloveniji poteka v duhu sprejemanja najpomembnejšega strateškega dokumenta razogljičenja Slovenije, to je Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Več...

V ta namen smo se na Javnem zavodu Krajinski park Goričko odločili, da dan Zemlje obeležimo aktivno. 

V sklopu projekta Gorička krajina bomo na dan Zemlje pričeli s sajenjem posamičnih sadnih dreves na 40 razpršenih mestih po celotnem Goričkem. Zasajenih bo 20 hrušk in 20 skoršev. Posamična drevesa ne bodo samo slikoviti poudarki v kulturni krajini, temveč tudi pomembni življenjski prostori za ptice, ki se iz njih oglašajo, prežijo na plen na njivi ali travniku in ko imajo dupla, v njih tudi gnezdijo. Posamično drevo na izpostavljenih mestih v krajini bo nudilo blagodejno senco pohodnikom in kolesarjem, obenem pa zagotavljalo ponor toplogrednih plinov. 

O tem, kaj si mislijo o dnevu Zemlje in varovanju narave, pa bomo v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA povprašali tudi učence osnovnih šol na območju Krajinskega parka Goričko. Učitelje na osnovnih šolah smo prosili za pomoč pri predstavitvi kratkega gradiva, s katerim so učence seznanili s pomenom obeleževanja svetovnega dne Zemlje, na koncu pa smo učencem podali vprašanja, s katerimi želimo izvedeti tudi njihova mnenja o varovanju planeta in narave. Odgovore in mnenja bomo objavili na naši spletni strani in naših socialnih omrežjih. Vabljeni, da jih do konca tedna prebirate tukaj

Ob dnevu Zemlje čestitamo vsem, ki skrbite za naš modri planet.


Posamezna drevesa v krajini so pomembna   J. Pojbič, 2003