Zloženke in plakati

V okviru projekta Gorička krajina so v zloženkah predstavljene ciljne vrste in skupine živali ter življenjskih prostorov. Prva zloženka je bila namenjena predstavitvi netopirjev na Goričkem. Projekt Gorička krajina sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

1. Bats in Goričko. JZ KPG, 2019.   Zloženka.  

1.a. Netopirji na Goričkem. JZ KPG, 2021.   Zloženka. 

2. Butterflies and beetles of Goričko. JZ KPG, 2020.   Zloženka. 

2.a. Metulji in hrošči na Goričkem. JZ KPG, 2021.   Zloženka. 

3. Birds of Goričko, JZ KPG, 2020.   Zloženka. 

3.a. Ptice na Goričkem, JZ KPG, 2021.   Zloženka.

4. Meadows of Goričko, JZ KPG, 2021. Zloženka. 

4.a Travniki na Goričkem. JZ KPG, 2021. Zloženka. 

Publikacije, ki so bile izdane v projektu LIFE NATURAVIVA:

Biodiverziteta v gozdu, JZ KPG, 2018. Zloženka.

 

Biodiverziteta na vrtu, JZ KPG, 2019. Zloženka. Zloženka.

Biodiverziteta in kulturna krajina, JZ KPG, 2020. Zloženka.

Biodiverziteta in voda, JZ KPG, 2021. Zloženka.

 

Vrste območja Natura 2000 Goričko -  plakat 

 

Predstavitev kvalifikacijskih vrst Natura 2000 na Goričkem. Prelistajte ...

Predstavitev izbranih vrst na Goričkem. Prelistajte ...

 

 Predstavitev izbranih vrst na Goričkem. Prelistajte ...

 

Dvoživke na Goričkem - plakat