April je mesec krajinske arhitekture

April je mesec krajinske arhitekture, ki ga strokovno Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, DKAS, v letu 2021 posveča pomenu krajinskega načrtovanja pri reševanju sodobne krize s katero se vsi soočamo. Člani društva vabijo na dogodke in predavanja, ki bodo »naslavljali pozitivne vplive krajinskega načrtovanja tako za zdravje ljudi (ustrezno načrtovanje javnih odprtih površin in odprte krajine) kot tudi za zdravje planeta (prilagajanje na podnebne spremembe in blaženje podnebnih sprememb), temi, ki sta pravzaprav tesno povezani oziroma prepleteni.« 

Dogodkom se bomo v aprilu pridružili tudi v Krajinskem parku Goričko, kjer s ciljem ohranjanja živih delov narave v kulturni krajini že dosegamo majhne, a vendar pozitivne korake k spremembam, ki so posledica komaj petnajstletnega delovanja Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Upravljanje in načrtovanje ukrepov se dotika predvsem površin v lasti države bodisi na pretežno travniških življenjskih prostorih na kmetijskih zemljiščih, bodisi grajskega parka ter gradu z delovnimi, razstavnimi, družabnimi in prostori za goste in obiskovalce.

V sodobni zdravstveni krizi ohranjanje narave in kulturne dediščine pridobiva vse večji pomen v družbi, saj se ljudje vrednot zavemo šele takrat, ko postajajo redkost ali nam je dostop do njih onemogočen. Večje obiskovanje narave in podeželja nasploh, ki je bilo zabeleženo že v letu 2020 se bo v 2021 verjetno ponovilo in celo povečalo. Z namenom, da preveč ne posežemo v samodejno delovanje narave se moramo vsi ozavestiti o vplivih in posledicah dela in bivanja ljudi.


Dolina reke Ledave 2007   S. Dešnik 

Nadaljnji, pravilno usmerjen razvoj s čim manjšimi vplivi na okolje in zdravje ljudi, bo v prihodnje v največji meri odvisen od pravilnega pristopa pri načrtovanju rabe prostora ter od družbenega dogovora v človeški skupnosti, ki postavlja prednosti in vrednote v politikah razvoja. Krajinsko načrtovanje je pri tem lahko ključno, saj se dotika oblikovanja javnega odprtega prostora, namenjenega vsem, prispeva k dvigu kakovosti bivalnega okolja in k zglednemu oblikovanju za prijetno bivanje, pri čemer upošteva vplive podnebnih sprememb, upad biotske raznovrstnosti in zmanjševanje širjenja nadležnih tujerodnih vrst. Člani DKAS so pripravili koledar dogodkov v aprilu, ki bodo pritegnili predvsem tiste odločevalce o razvoju skupnosti, ki jim je mar za potek dogodkov v prihodnje. Vabimo vas, da se udeležite raznovrstnih dogodkov namenjenih javnosti objavljenih v koledarju. Vabljeni k udeležbi, sodelovanju, spremljanju, in komentiranju.