Ob svetovnem dnevu voda je izšla zloženka Biodiverziteta in voda

 T. Koltai, JZ KPG

22. marec je svetovni dan voda. Generalna skupščina Organizacije združenih narodov ga je prvič oznanila leta 1993, namen obeleževanja pa je opozarjanje splošne javnosti o globalni vodni krizi in o pomenu trajnostnega upravljanja vodnih virov. Letošnji moto »Kaj vam voda pomeni?« nas nagovarja, da razmislimo o neprecenljivi vrednosti vode v našem življenju, okolju in družbi in da vodo uporabljamo skrbno in trajnostno.

Ob svetovnem dnevu voda smo na Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sklopu projekta LIFE NATURAVIVA izdali četro zloženko, tokrat posvečeno biodiverziteti voda, v kateri smo osvetlili pomen mokrišč in izpostavili visoko biodiverziteto v teh življenjskih prostorih. V njej boste spoznali zanimivosti številnih znanih in manj znanih živalskih in rastlinskih vrst, prebrali boste lahko nasvete kako ohranjati biodiverziteto in vitalnost vodnih in obvodnih življenjskih prostorov na Goričkem, za zabavo pa lahko svoje znanje preverite z reševanjem nagradne križanke.


Siva čaplja na preži   D. Rocner

Zloženko bodo v prihodnjih dneh po pošti prejela vsa gospodinjstva na Goričkem, v digitalni obliki pa je dostopna vsem na naši spletni strani na tej povezavi.

Vabljeni k praznovanju svetovnega dne voda in prebiranju naše nove zloženke Biodiverziteta in voda.