13. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko

16. 3. 2021

V Javnem zavodu Krajinski park Goričko razpisujemo 
13. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko 

VREME PO GORIČKO

Tema natečaja pri kategoriji I in II so VREMENSKI POJAVI.
V natečaju iščemo fotografije vremenskih pojavov na območju Krajinskega parka Goričko.
Vsi fotografi iščemo idealno svetlobo za odlično fotografijo. Pri tem pozabljamo, da so lahko vremenski pojavi, kot so megla, dež, sneg, oblaki, mavrica in drugi vremenski pojavi, elementi na fotografiji, ki jo naredijo boljšo, posebno, drugačno.


 K. Malačič 

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo s fotografijo (razen organizatorjev natečaja, članov žirije in njihovih družinskih članov). Fotografi so glede na starost razdeljeni v dve kategoriji:
Kategorija I: Učenci osnovni šol
Kategorija II: Mladostniki in odrasli

POGOJI ZA SPREJEM FOTOGRAFIJ:
• fotografija mora biti posneta na območju Krajinskega parka Goričko,
• ob poslani fotografiji mora biti naveden naslov fotografije in kraj fotografiranja - glej prijavnico,
• ob poslani fotografiji mora biti naveden datum nastanka fotografije,
• fotografija je lahko stara do 10 let,
• fotografija mora imeti izvorno ločljivost minimalno 2 MP (svetlobnih točk),
• fotografija je lahko posneta v barvni ali črno-beli tehniki in mora biti zapisana v JPG formatu,
• je tudi kolaž različnih fotografij,
• ob fotografijah (lahko ena za vseh pet fotografij) mora biti priložena izpolnjena prijavnica (v priponki na spletni strani.

PRIJAVA NA NATEČAJ IN NAČIN ODDAJE FOTOGRAFIJ:
Fotografije in izpolnjeno prijavnico pošljite po e-pošti na naslov: kristjan.malacic@goricko.info ali CD/DVD mediju na naslov: Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, s pripisom: 13. Fotografski natečaj Krajinskega parka Goričko.
Žirija bo ocenila fotografije, ki bodo prispele na sedež zavoda najkasneje do 3. 6. 2021 do 16h.

AVTORSTVO FOTOGRAFIJ
Udeleženci natečaja jamčijo, da so avtorji poslanih fotografij.
Avtorji poslanih fotografij s sodelovanjem na nagradnem natečaju dovoljujejo, da razpisovalec natečaja (Javni zavod Krajinski park Goričko) fotografije uporablja brezplačno za različne namene v svojih promocijskih gradivih (brošure, zloženke, spletne strani..), za razstavo v grajskih prostorih ali širše na območju parka.

VARSTVO OSEBNIH PODAKOV
Vse osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam, ali iznašali izven Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Prav tako ne bomo oblikovali profilov. Hranili jih bomo do vašega preklica. Soglasje lahko prekličite kadarkoli. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izdajala do njenega preklica. S poslanimi fotografijami, se strinjate s pogoji sodelovanja v natečaju in soglašate s tem, da vas bomo obveščali o nadaljevanju natečaja in o natečajih v naslednjih letih. Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena.

IZBOR FOTOGRAFIJ IN OTVORITEV RAZSTAVE
Izbor fotografij bo izvedla tričlanska žirija (Tomo Jeseničnik, Zoran Norčič, Tomaž Koltai)
Najboljše fotografije iz vsake kategorije bodo nagrajene.
Iz vsake kategorije bo izbranih najmanj 25 fotografij, ki bodo javnosti predstavljene na razstavi.
Otvoritev razstave, razglasitev zmagovalnih fotografij in podelitev nagrad bo 11. 6. 2021 ob 18.00 na gradu Grad. Razstava fotografij bo na ogled do 31. 11. 2021.

Informacije: Kristjan Malačič, M: 041 670 956, e-pošta: kristjan.malacic@goricko.info

Pripravil:
Kristjan Malačič 

direktorica
JZ Krajinski park Goričko
Stanislava Dešnik  

Pokrovitelji natečaja so: 

                         

 

       
   

 

       
       

top