Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

 T. Koltai, JZ KPG

3. marca obeležujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, ki je namenjen praznovanju raznovrstnosti in bogastva prostoživečih živali in rastlin ter hkrati ozaveščanju o nevarnostih, ki vodijo do izumiranja vrst. Generalna skupščina Združenih narodov ga je prvič razglasila leta 2013. Tretji marec je bil izbran na podlagi datuma podpisa Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, poznani kot CITES konvencija, ki je bila podpisana 3. marca, leta 1973. 

Sporočilo letošnjega Svetovnega dne prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst je »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«. Gozdovi so življenjski prostori od katerih je človek v največji meri odvisen. Zagotavljajo nam osnovne surovine, kot je les za gorivo, vlakna in gradbeništvo, vplivajo na regulacijo vremenskih ekstremov. Proizvajajo kisik in pri tem porabljajo ogljikov dioksid, proizvajajo tudi prst in hkrati zmanjšujejo njeno erozijo, čistijo zrak in vodo, varujejo nas pred naravnimi nesrečami ter proizvajajo hrano. Gozdovi so vrstno izjemno pestri in zato življenja polni življenjski prostori, saj v njih najdemo kar 80% vrst vseh znanih kopenskih organizmov. Vseh vrst in prepletov med živalmi, rastlinami, glivami in bakterijami v gozdovih še niti ne poznamo. 

Danes so gozdovi podvrženi obsežnemu krčenju zaradi netrajnostnega izkoriščanja lesnih surovin, pridobivanja novih površin za govedorejo, poljedelstvo, plantaže in poselitve, ter degradacijam zaradi vplivov podnebnih sprememb. Te nastopajo kot suše, vetrolomi, zasoljevanje prsti, širjenje puščav, dvig morske gladine, in vnos invazivnih tujerodnih vrst. Vsako minuto na svetu izgine gozdna površina, velika kot 27 nogometnih igrišč. V gozdnih skupnostih še vedno živi 300 milijonov ljudi po celem svetu, 1,6 milijarde ljudi pa je od gozdnih živih bitij neposredno odvisnih. 

K ohranjanju in spodbujanju trajnostne rabe gozdov in življenja v njih na globalni ali lokalni ravni, lahko prispevamo vsi. Izogibajmo se nepotrebni uporabi papirja, kartone in papir reciklirajmo, kupujmo izdelke brez papirnate embalaže ali z reciklirano papirnato embalažo, kupujmo izdelke s certifikati, ki izkazujejo trajnostno rabo lesnih virov, izogibajmo se živilom, ki vsebujejo palmovo olje in nakupu pohištva iz eksotičnih vrst lesa. Pri kurjavi z lesnimi energenti poskrbimo za največjo učinkovitost ogrevalnih sistemov in primerno izolacijo stavb. Lahko pa sami zasadimo novo drevo. 

Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst obeležite s sprehodom po gozdu in svojo pozornost namenite raznovrstnosti življenja - biodiverziteti v njem. V tem zgodnje spomladanskem času te ne bo težko opaziti. 

Več informacij o Svetovnem dnevu prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst lahko najdete na uradni spletni strani