Čistilna akcija odstranjevanja gvana je v letu 2021 potekala v sodelovanju z ZRSVN OE Maribor

Netopirji zimske mesece preživijo v njihovih prezimovališčih v globokem zimskem spanju. Zato je to najprimernejši čas za odstranjevanje netopirskega gvana v njihovih poletnih zatočiščih in kotiščih. V teh se bodo spomladi ponovno pričeli zbirati netopirji in v začetku poletja kotili mladiče. 


Samici sivega uhatega netopirja z mladičema   G. Domanjko

Cerkev sv. Boštjana v Pečarovcih je kotišče sivih uhatih netopirjev (Plecotus austriacus). Ker gre za največjo znano porodniško skupino uhatih netopirjev na Goričkem, smo se z župnikom dogovorili, da na podstrehi in v zvoniku cerkve odstranimo gvano netopirjev in golobov. Pri izvedbi odstranitev gvana smo tokrat sodelovali z Zavodom RS za varstvo narave. Pridružila se nam je predstavnica OE Maribor, Monika Podgorelec, ki se z netopirji ukvarja tudi v okviru strokovne javne službe varstva narave. 


Pred in po   G. Domanjko

Popoldne, še istega dne, smo izvedli čistilno akcijo odstranjevanja netopirskega gvana tudi v cerkvi pri Gradu. Podstreha cerkve sv. Marije Vnebovzete pri Gradu je kotišče druge največje porodniške skupine navadnega netopirja (Myotis myotis) na Goričkem. Najbolj izpostavljeni deli so bili v preteklih letih zaščiteni z lesenim podestom in ponjavo, zato je odstranjevanje gvana tokrat potekalo relativno hitro. V le dobri uri smo počistili 27 kg gvana, ki ga je v enem letu »iztrebilo« 337 navadnih netopirjev (najvišje število prešteto primerkov v lanskem letu).


Nekaj več kot 300 netopirjev je v enem letu pridelalo 27 kg gvana   G. Domanjko
Zaradi epidemioloških razmer je akcija potekala v zelo okrnjeni sestavi zaposlenih v JZ KPG in ZRSVN ter ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ.