Netopir leta 2021 je širokouhi netopir!

 M. Podletnik, JZ KPG

Organizacija BatLife Europe vsaki dve leti izbere vrsto netopirja, ki ji je v Evropi namenjana posebna pozornost in številne aktivnosti za dvig ozaveščenosti v splošni javnosti. V lanskem letu je bil kot netopir let 2020-2021 izbran širokouhi netopir . Njegovo leto pod žarometi, se tako nadaljuje tudi letos. Širokouhi netopir je gozdna vrsta netopirja, ki v večini Evrope že velja za redkega in ogroženega. Ogroža ga predvsem izginjanje listopadnih in mešanih gozdov ter intenzivno gozdarjenje, pri katerem se intenzivno odstranjuje vsa stara drevesa z dupli in odpadajočo skorjo. 

V društvu so pripravili tudi kratko in zgoščeno predstavitev širokouhega netopirja. 

Organizacija BatLife Europe je mednarodna nevladna organizacija, ki združuje partnerske nacionalne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom netopirjev in njihovih življenjskih prostorov po celotni Evropi. Partner te organizacije je tudi Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Društvo je v teh dneh objavilo osveženo spletno stran, kjer lahko med drugim izveste več o netopirjih in tudi kako postopati v primeru, da najdete poškodovanega ali onemoglega netopirja. 

V Sloveniji je zaradi obsežnih gozdov še vedno splošno razširjen in relativno pogost. Širokouhi netopir živi tudi na Goričkem in ga aktivno varujemo tudi na območju Natura 2000 Goričko. Občasno se širokouhi netopir lahko zateče tudi v ozke špranje stavb, vsako leto kak širokouhi netopir prezimuje tudi v največjem slovenskem gradu, gradu Grad. Več tu

Kljub trenutnemu stabilnemu stanju populacij širokouhega netopirja v Sloveniji, pa to stanje ni samoumevno in se lahko hitro poslabša. Lastniki gozdov starimi ali odmrlimi drevesi lahko tudi sami pomagate širokouhemu netopirju in pustite kakšno primerno staro drevo v gozdu. Lahko pa se vključite tudi v ukrepe gozdnega sklada, kot sta ukrepa za ohranjanje biotopov (ti. ekocelice) ali ukrep načrtnega puščanja stoječe biomase v gozdu (ti. habitatna drevesa). Zainteresirani lastniki gozdov v območja Goričkega se za več informacij obrnite na revirnega gozdarja ali Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota.


Stara drevesa z odpadajočo skorjo so zatočišča širokouhega netopirja   G. Domanjko