Prosto delovno mesto za določen čas - naravovarstveni sodelavec III

Grad, 7. januar 2021

Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o delovnih razmerjih Javni zavod Krajinski park Goričko objavlja prosto delovno mesto (za določen čas)

NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ž – terenski upravljavec projekta 2

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Visokošolska strokovna izobrazba, naravoslovne, agronomske ali ustrezne družboslovne smeri (prva stopnja), VII/1 TR,
 • 12 mesecev delovnih izkušenj,
 • vsaj A2 stopnja znanja angleškega jezika po evropski jezikovni lestvici CEFR,
 • zahtevno delo z urejevalniki besedil Microsoft Office Word, zahtevno delo s preglednicami Microsoft Office Excel, osnovno poznavanje operacijskih sistemov in osnovno računalniško oblikovanje,
 • poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda,
 • vozniški izpit kategorije B.

 

Dodatna zaželena znanja za zasedbo delovnega mesta:

 • Sposobnost projektnega vodenja in organizacije dela na projektu
 • komunikacijske sposobnosti,
 • poznavanje naravovarstvene problematike projekta Gorička krajina in poznavanje ekologije vrst ter habitatnih tipov območja Natura 2000 Goričko,
 • poznavanje GIS orodij in pregledovalnik.

 

Delovno področje in naloge:

 • Vodenje in nadzor delovnega procesa ohranjanja travniških habitatnih tipov in visokodebelnih sadovnjakov,
 • priprava zahtevkov za izplačilo upravičenih stroškov projekta,
 • poročanje o izvedbi načrtovanih ukrepov projekta,
 • koordiniranje in izvajanje projektnih aktivnosti,
 • priprava in izpolnjevanje pogodb  o varstvu in pogodb o skrbništvu s kmeti in lastniki kmetijskih zemljišč,
 • pisanje prispevkov za obveščanje javnosti v glasilih in na  spletni strani,
 • komunikacija s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter s predstavniki projektnih partnerjev,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnih strokovnih gradiv,
 • strokovne naloge z delovnega področja,
 • sodelovanje pri oblikovanju programskih rešitev s predlogi ukrepov,
 • druge naloge po navodilu nadrejene osebe.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predloženih dokumentov, ustnega preizkusa in razgovora.  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas cca. 4  mesece od cca. 15. 1. 2021 do 30. 4.2021 s polnim delovnim časom (osem ur /dan).

Prijava mora vsebovati:

 • pisno vlogo z življenjepisom, euro-pass
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
 • dokazilo o znanju angleškega jezika,
 • kopija vozniškega dovoljenja,
 • druga dokazila.

Izbrani kandidati bo delo opravljal na sedežu Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, v odvisnosti  od stanja epidemije deloma od doma.

Kandidati naj pošljejo e- prijave z dokazili do vključno 12. 1. 2021 na naslov: lidija.bernjak@goricko.info

Kandidat bo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od objave prostega delovnega mesta.

Informacije o objavi na tel. št. 02 551 88 61 ali 031 354 187  (Lidija Bernjak Sukič)

direktorica Javnega zavoda, Krajinski park Goričko,
Stanislava Dešnik