Obvestilo o pojavljanju ptičje gripe v Sloveniji

V Sloveniji je bil pred dnevi potrjen tretji primer aviarne influence pri poginjenem labodu grbcu v občini Ljubljana. Aviarna influenca, znana tudi kot ptičja gripa, je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki lahko prizadene vse vrste ptic, še posebno so ogrožene vodne ptice. Več o tej bolezni preberite tukaj

Zaradi zmanjšanja nevarnosti širjenja ptičje gripe je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 4. decembra 2020, izdala začasni sklep z ukrepi zaradi aviarne influence pri prostoživečih pticah, ki je v celoti dostopen na e-oglasni deski.
Med drugimi je pomembno pred okužbo obvarovati domačo perutnino na način:

- da se domača perutnina in ptice v ujetništvu zadržuje v zaprtih prostorih na način, da se prepreči stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi ter da se jih krmi in napaja v zaprtih ali pokritih prostorih;
- da krmljenje prostoživečih vodnih ptic ni dovoljeno.

Kot navaja Uprava lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporoča opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Veliko tveganje za prenos aviarne influenca na domačo perutnino predstavlja tudi odvzemanje ptic iz narave.

Priporočilo za ravnanje v primeru najdbe poginjene prostoživeče ptice

V primeru, da sami opazite poginulo vodno ptico o najdbi takoj obvestite Center za obveščanje na 112 ali Veterinarsko higiensko službo - Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota, T: 02 532 14 71
Kadavra mrtve ptice se ne dotikajte in ne hodite v neposredno bližino te živali, saj obstaja velika verjetnost, da delce virusa z obutvijo ali oblačili prenesete v svoje domače okolje in razširite virus.

Vsak sum ali pojav bolezni je treba takoj prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali Območnemu uradu Uprave, v Murski Soboti, Kocljeva 10, 02 521 43 40 ali ou-murskasobota.uvhvvr@gov.si. ‎ 

    top