Emlősök

A Goričko Tájvédelmi Park területén több mint 30 emlősfajta, köztük legnagyobb számban a titokzatos denevérek fordulnak elő, ugyanis 15 denevérfajta él itt. A közönséges denevér, a kis patkósdenevér, a nagyfülű és a hosszúszárnyú denevér a Natura 2000 Goričko kvalifikációs fajtái közé tartoznak. A Goričko legnépesebb denevérfajtája a közönséges denevér (Myotis myotis), amely több templomban is megtalálható. A legnépesebb kölykezőszállás a gradi, a dolenci és a kobiljei templomban található. Néhány tíz közönséges denevér a gradi vár pincéiben telel, ahol egész évben fellelhetőek ezek a denevérek. A Goričko Tájvédelmi Parkban a kis patkósdenevér (Rhinolopus hipposideros) mindössze két kölykezőszállást alakított ki. A tavaszi és őszi időszakban, a várpincékben viszonylag nagy számban forduló elő a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus schreibersii). A nyugati piszedenevér (Barbastella barbastella) és a nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) erdei fajta és az elhalt fákkal gazdag erdőkben, a leváló kéreg alatt keres menedéket. A denevéreket és egyéb éjszakai állatokat veszélyezteti a fényszennyeződés, ezért Goričkón kilenc létesítményen a nem megfelelő világítótesteket olyanokra cserélték, amelyek nem az égboltot, hanem csak a homlokzatot világítják meg.


Kis patkósdenevér 

Az emlősök között fontos szerepe van a Goričkón legvitálisabb populációval rendelkező vidrának (Lutra lutra). A nyestek családjába tartozó, rendkívül ritkán látható, éjszakai ragadozó halakkal, rákokkal, kagylókkal és vízimadarakkal táplálkozik. Mivel számos veszély leselkedett rá, a vidra védett állat, amelyről bővebben Križevci na Goričkem település, Aqualutra vidra-információs központjában tájékozódhatunk. A patakok melletti megrágott fák arról tanúskodnak, hogy Goričkón újra megjelent a hód (Castor fiber). A szlovén-magyar határ mentét pedig jelentős szarvaspopuláció népesíti be.


Európai vidra   M. Zabavnik